Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της ανάπλασης της περιοχής του Αδριάνειου Υδραγωγείου, προϋπολογισμού 5,85 εκατομμυρίων ευρώ, αναδείχθηκε η ΤΕΚΑΛ, προσφέροντας έκπτωση 13%. Η προσφορά της ΤΕΚΑΛ ήταν η δεύτερη καλύτερη από τις πέντε που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, πίσω από αυτήν της Λάκων ΑΤΕ, που προσέφερε έκπτωση της τάξεως του 21,26%. Ωστόσο, καθώς η έκπτωση αυτή ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν (10,96%), ζητήθηκε από την εταιρεία να αιτιολογήσει την προσφορά της.

Η Λάκων ΑΤΕ ανταποκρίθηκε, όμως οι διευκρινίσεις της δεν έπεισαν την Επιτροπή Διαγωνισμού, που έκρινε ότι από την αιτιολόγηση της εταιρείας απουσίαζαν πολλά από τα ζητηθέντα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για την κερδοφορία του έργου. Μεταξύ άλλων, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην αιτιολόγηση της εταιρείας δεν τεκμηριώνεται το κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών και η απόδοση των συνεργείων κατασκευών, ο πίνακας προσωπικού παρουσιάζει ελλείψεις σε σχέση με αυτά που ζητούνται, ενώ όσον αφορά στα ιδιόκτητα μηχανήματα που θα απασχοληθούν στο έργο, δεν τεκμηριώνεται η απόδοση και το κόστος τους σε ημερήσια βάση.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού συμπέρανε ότι τα παρεχόμενα από τον οικονομικό φορέα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της προσφοράς του και έκρινε ότι η προσφορά του είναι ασυνήθιστα χαμηλή και συνεπώς απορριπτέα. Εν συνεχεία, συντάχθηκε νέος πίνακας μειοδοσίας, με την ΤΕΚΑΛ να καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση με την προσφορά της και να αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος του έργου.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο είχε προκηρυχθεί αρχικά τον Φεβρουάριο του 2021, όμως επαναπροκηρύχθηκε τον περασμένο Μάιο, μετά από απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία αποδέχθηκε την προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και Σία ΟΕ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης τεσσάρων περιοχών του δήμου Χαλανδρίου και αφορά στην ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου, που δημιουργήθηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό, ως αναπόσπαστου κομματιού μιας σημαντικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και στην αρμονική ένταξή του στη σύγχρονη ζωή των Χαλανδραίων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build