Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 “έπεσαν” οι υπογραφές για τη σύμβαση που αφορά την κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Αδένδρου του Δήμου Χαλκηδόνος, συνολικού προϋπολογισμού 8.585.708,16 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του δημάρχου Χαλκηδόνος, κ. Σταύρου Αναγνωστόπουλου, του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κ. Ευστράτιο Πιτίκη, και του προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου TEDRA, κ. Ιωάννη Τόλιου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής του Αδένδρου.

Βασικά στοιχεία του έργου

Το έργο περιλαμβάνει:

  • δίκτυο αναρρόφησης κενού (vacuum) για τη συλλογή των λυμάτων του οικισμού του Αδένδρου στην προβλεπόμενη θέση του κεντρικού αντλιοστασίου (Α/Σ- Α),
  • αντλιοστάσιο (Α/Σ- Α) αναρρόφησης και κατάθλιψης των λυμάτων προς την εγκατάσταση επεξεργασίας (ΕΕΛ) Χαλκηδόνας-Αδένδρου,
  • δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό (ΚΑ-Α) από το αντλιοστάσιο Α/Σ- Α μέχρι το φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ.

Στο αντικείμενο των έργων περιλαμβάνονται όλα τα προδιαγραφόμενα τεχνικά έργα και βοηθητικά συστήματα, από το φρεάτια αναρρόφησης των καταναλωτών μέχρι την είσοδο των λυμάτων στην ΕΕΛ.