Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και της αστικοποίησης εντείνονται, οι υποδομές που υποστηρίζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή και την αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία, είναι επιτακτική ανάγκη να θωρακιστούν. Η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα-κλειδί για πόλεις βιώσιμες όχι μόνον περιβαλλοντικά αλλά και για τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών τους. Ειδικότερα στο δυτικό κόσμο, όμως, οι κτιριακές και άλλες υποδομές «γηράσκουν». Στην Ελλάδα και στα περισσότερα μέρη της ευρωπαϊκής επικράτειας, περισσότερο από το 80% των υποδομών περιλαμβάνει ήδη υπάρχοντα κτίρια και έργα υποδομών. Έτσι, το έργο της συντήρησης, της αναβάθμισης και της επαναχρησιμοποίησης της υπάρχουσας υποδομής γίνεται ακόμη πιο δύσκολο.

Οι νέες και καινοτόμες τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συντήρηση των υποδομών, προσφέροντας τη δυνατότητα «μηδενισμού» της ηλικίας ενός built asset, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του έως και 200 χρόνια. Σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων οι επαγγελματίες μηχανικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων και λύσεων για την παραγωγή βιώσιμων και αειφόρων έργων ενώ ο ρόλος τους στο μεγαλύτερο ίσως παγκόσμιο στοίχημα, αυτό της βιωσιμότητας είναι αναμφίβολος. Πολιτικοί Μηχανικοί, Δομικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και Τοπογράφοι, όλοι είναι αναπόσπαστοι stakeholders σε κάθε έργο και η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων δίνει τη δυνατότητα μόχλευσης πολύτιμων γνώσεων και πρακτικών προς τον παραπάνω στόχο.

Η συνεργασία στο επίκεντρο
Η BOUSSIAS Events και ο ΣΕΓΜ παρουσιάζουν για πρώτη φορά το EBI Conference που θέτει την συνεργασία στο επίκεντρο αναδεικνύοντας πώς αυτή οδηγεί τον κατασκευαστικό κλάδο στη νέα εποχή. Experts και practitioners από όλες τις διαφορετικές ειδικότητες θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους, lessons learnt και καινοτόμες ιδέες προς μια ουσιαστική αλλαγή της παραγωγής και αναβάθμισης έργων.

Στις θεματικές περιλαμβάνονται:
• Bridge engineering
• Road and railways engineering
• Sustainable infrastructure
• Risk assessment (earthquakes, floods, fires, terrorism)
• Smart bridges (upgrade)
• New construction methods in civil and structural engineering
• Advanced structural materials
• Green/smart building materials
• Concrete technology
• Repair and reinforcement/strengthening
• Re-use of buildings and infrastructure
Μάθετε περισσότερα στο https://ebiconference.boussiasevents.gr/