Του Μιχαήλ Δακτυλίδη

Πρόκειται για την πρωτοβουλία Construction 2020 που εξελίχθηκε στη Συμμαχία «Construction Alliance 2050» με το σύνθημα «Building tomorrow’s Europe today».

Η Construction Alliance 2050 ιδρύθηκε από τις τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες του κατασκευαστικού οικοσυστήματος, τις FIEC (European Construction Industry Federation), EBC (European Builders Confederation), CPE (Construction Products Europe), CECE (Committee for European Construction Equipment). Η FIEC συγκεκριμένα, της οποίας η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι εκ των ιδρυτικών μελών, αλλά και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες ως ισότιμοι κοινωνικοί εταίροι, συνομιλούν και διαβουλεύονται με τους αρμόδιους Επιτρόπους της Ε.Ε. για τη διαμόρφωση καλύτερου πλαισίου, προώθηση των συμφερόντων και επίλυση θεμάτων της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Στο Construction Alliance 2050 συμμετέχουν ακόμη 47 ευρωπαϊκοί οργανισμοί που εκπροσωπούν όλο το κατασκευαστικό οικοσύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
Η διαδρομή, οι στόχοι, η εκπροσώπηση μιας πρωτοβουλίας που θέλει να ενώσει έναν από τους ισχυρότερους παραγωγικούς τομείς, την κατασκευαστική βιομηχανία, σε μια ισχυρή συμμαχία. Πίσω από την πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται η ΠΕΔΜΕΔΕ και εγώ προσωπικά ως πρόεδρός της αλλά και ως αντιπρόεδρος της FIEC (Federation de l’ Industrie Europeenne de la Construction) και της EDA (European Demolition Association).

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα φυσικά, έναν τομέα αιχμής με εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα το κατασκευαστικό οικοσύστημα αποτελεί το 9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με περισσότερους από 18 εκατ. εργαζόμενους, 3 εκατ. επιχειρήσεις και οικονομικό πολλαπλασιαστή (economic multiplier effect) που κυμαίνεται μεταξύ 2 και 2,9, δημιουργώντας άμεσες θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον δημιουργεί νέες έμμεσες θέσεις εργασίας, οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και δίνει λύσεις σε κοινωνικές, κλιματολογικές και ενεργειακές προκλήσεις.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Κοιτάζοντας το μέλλον και προσπαθώντας να επιτύχουν μια προβολή του κατασκευαστικού κλάδου το 2050, οι βασικοί μέτοχοι (stakeholders) της κατασκευαστικής βιομηχανίας οδηγήθηκαν στη διαπίστωση ότι τότε περίπου το 75% του πληθυσμού της Ευρώπης θα ζει σε αστικές περιοχές, σε έξυπνες πόλεις και σε κτίρια ενεργειακά αναβαθμισμένα. Με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας θα μπορούσε λοιπόν να εφαρμοστεί πιο εύκολα η αρχή της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας ένα ουδέτερο σε άνθρακα περιβάλλον, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αναβαθμίζοντας αισθητά τη ζωή των πολιτών. Οι προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει η συμμαχία Construction 2050 σχετίζονται με:

  • Την κλιματική αλλαγή

Καθώς τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης και το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη, προσφέρεται μια μεγάλη ευκαιρία ενεργειακής αναβάθμισής τους και μείωσης ρίπων. Η ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων με μια ολιστική προσέγγιση θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα βελτιώνοντας το υπάρχον κτιριακό απόθεμα σε όλη την Ευρώπη.

  • Την κυκλική οικονομία

Η κατασκευαστική βιομηχανία, που προκαλεί το 25-30% των αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη, είναι ο κλάδος που προσφέρει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για έξυπνα συστήματα που θα συνεισφέρουν σε μια μελλοντική χαμηλού άνθρακα οικονομία.

  • Την ψηφιακή μεταρρύθμιση

Η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου θα αυξήσει την παραγωγικότητα, θα μειώσει τα κόστη, θα διευκολύνει την ανακαίνιση και συντήρηση του κτιριακού όγκου της Ευρώπης, μέσω καλύτερης συλλογής πληροφοριών και αναλύσεων, θα αυξήσει την ανίχνευση υλικών για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

  • Την εργασία

Με όραμα περισσότερες, καλύτερες και πιο ασφαλείς δουλειές δίνεται έμφαση στη διά βίου μάθηση με διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση, σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΕΠΟΧΗ
Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες του κατασκευαστικού οικοσυστήματος (FIEC, EBC, CPE, CECE), που ίδρυσαν τη συμμαχία «Construction 2050 Alliance», στα πλαίσια του σκοπού και της δράσης τους, ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία να παρουσιάσουν τις εθνικές κατευθύνσεις για  το Σχέδιο Ανάκαμψης (Recovey Plan) στις ευρωπαϊκές χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο διοργάνωσαν μία υψηλού επιπέδου διαδικτυακή ημερίδα, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, κ. Ορέστης Καβαλάκης, με μια ομολογουμένως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση των κυβερνητικών σχεδιασμών για το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης (Recovery Plan). Στόχος της συμμαχίας είναι να τονίσει με όλα τα μέσα ότι σε κάθε Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης (Recovery Plan) η κατασκευαστική βιομηχανία, ένας από τους πιο δυναμικούς παραγωγικούς φορείς της οικονομίας πανευρωπαϊκώς, πρέπει να έχει βασικό και σημαίνοντα ρόλο.

Επιχειρηματολογώντας υπογραμμίζουν ότι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης (Recovery Fund), μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την ενίσχυση του κατασκευαστικού οικοσυστήματος, της θεμελιώδους συνιστώσας για την οικονομική ανόρθωση, γιατί μόνο έτσι θα επιτευχθούν:

  • στήριξη της επιχειρηματικότητας,
  • προώθηση της καινοτομίας,
  • ενίσχυση της απασχόλησης,
  • πράσινη ανάπτυξη,
  • ψηφιακός μετασχηματισμός και
  • αναβάθμιση των υποδομών.

Εξάλλου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατασκευαστική βιομηχανία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αφού εκτός των άλλων συμβάλλει και στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια, μέσα στα πλαίσια του Renovation Wave, ακολουθώντας τη στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal).

*Ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), καθώς και αντιπρόεδρος των FIEC & EDA