Η Sato συνεχίζει την προσπάθεια εξυγίανσης και της τακτοποίησης των οικονομικών της, με αργά βήματα και μετ’ εμποδίων, στο πλαίσιο της μετάβασης προς τη Neocon, εταιρείας συμφερόντων τρίτων επενδυτών από Ελλάδα και Ρουμανία. Με παραδοχή εντός των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021, ο Όμιλος Sato πιέζεται από έλλειψη ρευστότητας και αύξηση δανεισμού, που είναι στη συντριπτική του πλειονότητα βραχυπρόθεσμα απαιτητός.

Έκθεση σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους 27 εκατ. ευρώ
Τα έξοδα διοίκησης του Ομίλου Sato αυξήθηκαν κατά 85,22% εντός του 2021 παρότι υπήρξαν 8 αποχωρήσεις μέσα στη χρονιά, όπως επίσης μειώθηκαν και τα έσοδα του Ομίλου από λοιπές δραστηριότητες. Συν τοις άλλοις, ο όμιλος Sato είναι εκτειθειμένος σε αυξημένο δανεισμό, άνω των 30 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 29,3 εκατ. ευρώ του δανεισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός αφορά το 90% του συνολικού δανεισμού: €26.976.583,65.

Πλέον, τα δάνεια του ομίλου υπερβαίνουν σε αξία τα μικτά κέρδη τεσσάρων ετών. Οφειλές 4,84 εκατ. ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία και ΑΑΔΕ ρυθμίστηκε να αποπληρωθούν από τη Neocon σε εύρος δεκαπενταετίας. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις των δανείων σε Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα επιβάλλουν αποπληρωμή στο τέλος του 2029.
Στα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2021, ο Όμιλος Sato παραδέχεται τον κίνδυνο ρευστότητας, που συνίσταται στο να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του όταν εκείνες λήγουν. Για τη χρήση 2021, ο Όμιλος Sato συσσώρευσε ανείσπρακτες εμπορικές απαιτήσεις ύψους 4,34 εκατ. ευρώ, από τις οποίες διέγραψε τα 2,79 εκατ. ευρώ ως «επισφαλείς».

Αχτίδα ελπίδας από την αύξηση τζίρου και μικτών κερδών
Πάντως, αύξηση κατά 13,24% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2021, φθάνοντας τα 20,6 εκατ. ευρώ, έναντι 19,48 εκατ. ευρώ το 2020. Αντίστοιχα, η εταιρεία είχε τζίρο 18,19 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 16,9 εκατ. ευρώ το 2020. Οι αυξημένες πωλήσεις έφεραν μικρή αύξηση μικτών κερδών από τα 7,47 εκατ. ευρώ του 2020 σε 8,73 εκατ. ευρώ το 2021. Το μικτό περιθώριο κέρδους βρέθηκε στο 42,38% για το 2021, αυξημένο κατά 1,34% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (41,04%).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου για το 2021 ίσα που προσεγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ (€1.978.408,25).
Η έλλειψη ρευστότητας ενδέχεται να προκαλέσει την αραίωση της τροφοδότησης των καταστημάτων με νέα εμπορεύματα, ειδικά σε μια περίοδο που πολυεθνικές αλυσίδες που δρουν ως ανταγωνιστές της Sato εντείνουν τις προσπάθειές τους να προσελκύσουν καταναλωτές.

Αυτό φαίνεται και στη μεγάλη αύξηση της αξίας των εμπορευμάτων που έχει η εταιρεία σε απόθεμα από 2,16 εκατ. ευρώ το 2020 σε 3,1 εκατ. ευρώ το 2021.
Στην οικονομική έκθεση, σημειώνεται ότι η παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας του κορoνοϊού, η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδεχομένως να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των επίπλων γραφείων και σπιτιού σε έκταση και σε βαθμό, πάντως, που επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build