Πολλαπλή ανάγνωση έχει η αγορά των χαλυβουργικών προϊόντων στην Ελλάδα, αφενός επειδή ήδη οι μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου επηρεάστηκαν ήδη ως προς την κατανάλωση το 2022, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της Eurofer, δεδομένου του εξελισσόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Αφετέρου, διότι οι πολεμικές διαταραχές επί ουκρανικού εδάφους επηρέασαν τη ζήτηση και επέφεραν σημαντική αύξηση στο κόστος ενέργειας και κατ’ επέκταση στο κόστος παραγωγής, κάτι που ως εκτίμηση συνεχίζει να υφίσταται, ότι δηλαδή θα συνεχίσει η συγκεκριμένη εικόνα για τον κλάδο.

Στην πράξη, εταιρείας στον τομέα της χαλυβουργίας εκτιμούν ότι η φαινομενική κατανάλωση χάλυβα αναμένεται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο στη διάρκεια του 2023, σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Αυτό σημαίνει, ότι η κατανάλωση θα μειωθεί κατά περίπου -3% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για -1%. Με αυτά τα δεδομένα η φετινή χρονιά θα αποτελέσει την τέταρτη κατά την οποία παρατηρείται ύφεση στον κλάδο την τελευταία πενταετία. Διαφορετική θα είναι ωστόσο με βάση τις εκτιμήσεις η φαινομενική κατανάλωση χάλυβα από το 2024, όταν και αναμένεται ότι θα παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης με ταχύτερο ρυθμό από τον αρχικά προσδοκώμενο, ήτοι στα επίπεδα του 6,2%, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 5,4%. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό θα είναι η βελτίωση του γενικότερου κλίματος στον τομέα της βιομηχανίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ζήτησης για χάλυβα.

Σημαντικός ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης και το ανεκτέλεστο των 16,2 δισ.
Μία άλλη ανάγνωση που έρχεται να προστεθεί στα υφιστάμενα δεδομένα σχετίζεται με το ρόλο που θα διαδραματίσει για τη συνολική πορεία της αγοράς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σημειώνεται ότι το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αγγίζει τα 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 11 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν το 2022 και 9 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν το 2021. Σε αυτό το τοπίο ο κλάδος της χαλυβουργίας θα έχει το δικό του ρόλο και σημαντική συμμετοχή στα εκτελούμενα ή προς εκτέλεση έργα στη χώρα.

Επίδραση στα περιθώρια των εταιρειών του κλάδου
Σημειώνεται ότι οι διεθνείς τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων εξακολούθησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 να βρίσκονται υπό πίεση. Το γεγονός αυτό επέδρασε αρνητικά στη διαμόρφωση τόσο των πωλήσεων σε αξία όσο και του μεικτού περιθωρίου εταιρειών του κλάδου όπως της Έλαστρον, της Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος και της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το προηγούμενο διάστημα του έτους. Ως προς την εγχώρια ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων, η περαιτέρω επιτάχυνση των ήδη υψηλών ρυθμών αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας ενίσχυσε τη ζήτηση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, γεγονός που επέδρασε θετικά στον όγκο πωλήσεων της Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος. Η αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας είχε θετική επίδραση και στις πωλήσεις της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, δεδομένου ότι στα δομικά έργα και τα έργα πολιτικού μηχανικού ενσωματώνονται και άλλα χαλυβουργικά προϊόντα πλην των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build