Με απόφαση εκχώρησης του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, διατίθεται προς τον Δήμο Αθηναίων το ποσό των 101 εκατομμυρίων ευρώ για υλοποίηση πάνω από 40 έργων και δράσεων που αναμένεται ότι θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) υπό τον τίτλο «Αθήνα 2030», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027. Ανάμεσα στα έργα που θα γίνουν τα προσεχή χρόνια συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου, η αποκατάσταση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο Εμπορικό Κέντρο με έμφαση στην ανάπλαση της Ερμού από την πλατεία Συντάγματος έως την Αιόλου, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην Ακαδημία Πλάτωνος, η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και «πράσινων» διαδρομών, όπως επίσης και η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Αθηναίων. Έχει, επίσης, συμφωνηθεί και η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα συντονίζει σειρά από ζητήματα και την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Ειδικότερα, από τα 101 εκατομμύρια ευρώ:

  • 5 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας (ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης και ανάπτυξη-ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων).
  • 78 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής.
  • 18 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής (πρόσβαση στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλους, ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας, κοινωνική ένταξη των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, κ.ά).