Πιάνοντας τον στόχο των 1.200 εργαζομένων, η ΠΕΔΜΕΔΕ επιμόρφωσε 1,199 εργαζομένους του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών και υλικών» που ανέλαβε και έφερε εις πέρας η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματολογία και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020 και υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναυσμα για το εγχείρημα ήταν η ένταξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, αναφορικά με τις επικείμενες εξελίξεις του κλάδου, αλλά και η προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και κινητικότητας των εργαζομένων.

Κ. Πιερρακάκης: Πολύτιμος σύμμαχος της πολιτείας η ΠΕΔΜΕΔΕ

«Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εκπροσωπώντας το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι μία νέα ουσιαστικά δομή εδώ και δυο χρόνια, που στόχο είχε να σχεδιάζει υπηρεσίες για τον πολίτη με έναν μηχανισμό, με έναν τρόπο, που θα τον περιγράφαμε ως πολιτοκεντρικό, δηλαδή να βάζει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και στη δική μας περίπτωση τον μηχανικό στο επίκεντρο αυτών των υπηρεσιών, κάτι που αλλάζει, αν θέλατε, τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι υπηρεσίες του κράτους, γενικά και στη χώρα μας, αλλά και στις περισσότερες άλλες χώρες. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η διευκόλυνση της πραγματικότητας είναι πάρα πολύ σημαντική, ο χρόνος είναι χρήμα για να το πω απλά και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτό οι μηχανικοί το εκτιμούν ιδιαίτερα, το να έρχεται δηλαδή το κράτος και να τους διευκολύνει. Κάποιες από αυτές τις διευκολύνσεις έχετε ήδη βιώσει, όπως είπατε και εσείς κύριε πρόεδρε, είτε με τις απλές διευκολύνσεις της υπεύθυνης δήλωσης, της εξουσιοδότησης, πράγματα τα, οποία ταλαιπωρούσαν τον κλάδο και όλους τους κλάδους δηλαδή, εδώ και χρόνια, πλέον γίνονται ψηφιακά. Έχουμε επίσης αναρτήσει υπηρεσίες του Κτηματολογίου ψηφιακά, για το κομμάτι της χώρας που έχει κτηματογραφηθεί, που είναι προσβάσιμες  δωρεάν από Μηχανικούς. Με τα στοιχεία του ΤΕΕ, μπορεί κανείς να μπει στις αντίστοιχες εφαρμογές και να μελετήσει όλα αυτά τα στοιχεία”, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στον χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Συνεχίζοντας, ο υπουργός επεσήμανε: “Ο κλάδος γνωρίζει πολύ καλά τις εκκρεμότητες στις υποδομές, αντίστοιχες, ίσως και περισσότερες είναι οι εκκρεμότητες στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι μία οριζόντια πολιτική ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Στόχος είναι μέχρι το 2025 να έχουμε ξεκινήσει να καλύπτουμε από τη μία το χαμένο έδαφος και από την άλλη να κάνουμε ένα άλμα, μία μετάβαση στο μέλλον. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ψηφιακή ενδυνάμωση του πολίτη και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η τεχνολογία και οι εφαρμογές της είναι μοχλός ισότητας, αν θέλετε, μέσω της ενίσχυσης των λιγότερο προνομιούχων συμπολιτών μας. Ο πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει, ότι η Ελλάδα αλλάζει θέτοντας ουσιαστικά τη χώρα σε κίνηση, ενεργοποιώντας και αλληλοεπιδρώντας με τις παραγωγικές δυνάμεις, επιλύοντας εκκρεμότητες, ενισχύοντας τις υποδομές, δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτή την προσπάθεια, όλη η κυβέρνηση και το υπουργείο μας, θεωρούμε την ΠΕΔΜΕΔΕ πολύτιμους και απαραίτητους συνεργάτες”.

Σκοπός του προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζόμενων και η ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Το έργο αποβλέπει στην απόκτηση κατάλληλων ακαδημαϊκών και πρακτικών προσόντων από πλευράς εργαζομένων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Η ψηφιακή τεχνολογία γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στον κόσμο των κατασκευών και οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταπεξέλθουν στην καινούρια συνθήκη. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιήθηκαν προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης σε 1.199 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας.

Προγράμματα κατάρτισης

Το έργο περιλαμβάνει δύο προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το καθένα. Το πρώτο αναφέρεται στη διεκπεραίωση διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και το δεύτερο στον τεχνικό προγραμματισμό «έξυπνων» κτιρίων με τη χρήση του λογισμικού Building Information Modeling (BIM). Οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEV 17024.

Φάσεις υλοποίησης

Κατά την πρώτη φάση του σχεδιασμού του προγράμματος έγινε εντοπισμός των δεξιοτήτων, στις οποίες κρίνεται ότι χρειάζονται εξειδίκευση οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα. Έπειτα, υποβλήθηκαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και έγινε η επιλογή των ωφελούμενων μέσα από 4 κύκλους διαλογής, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση». Μετά το πέρας των προκαταρκτικών διαδικασιών, ξεκίνησε η επιμόρφωση των επαγγελματιών. Στο τελικό στάδιο δόθηκαν τα εκπαιδευτικά επιδόματα και πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του έργου από εξωτερικό ανάδοχο.

Προφίλ Συμμετεχόντων

Στο έργο έλαβαν μέρος επαγγελματίες από όλες τις ελληνικές περιφέρειες και ο αριθμός ανήλθε στους 1.199 ωφελούμενους. Οι συμμετέχοντες απορροφούνταν σε εργοληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού φορέα και ήταν κατ’ ελάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πιο σπουδαίο δημογραφικό στοιχείο που προέκυψε από το πρόγραμμα ήταν ότι έλαβαν μέρος περισσότερες γυναίκες με ποσοστό 56%. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη, διότι ως γνωστόν ο κόσμος των κατασκευών θεωρείται «ανδροκρατούμενος» και τέτοια δεδομένα αποδεικνύουν ότι το προσκήνιο στον εργασιακό χώρο σταδιακά μεταβαίνει προς μία πιο προοδευτική πορεία.

Αναγκαίες δεξιότητες

Εν όψει της ψηφιακής μετάβασης του κατασκευαστικού κλάδου, οι επαγγελματίες πρέπει να εξοικειωθούν με την ασφαλή διαχείριση και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και να έρθουν σε επαφή με τα νέα τεχνολογικά μέσα. Σύντομα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα χρησιμοποιεί για τα έργα της το λογισμικό ΒΙΜ, 3D εκτυπωτές, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, συσκευές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, big data, ρομποτική και κάθε άλλη πρωτοποριακή τεχνολογία που μπορεί να διευκολύνει την παραγωγή και το κατασκευαστικό έργο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 θα χρειάζονται στην αγορά περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι που θα διαθέτουν ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, αναγνωρίζοντας τις τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις που κατακλύζουν τον κλάδο, με τις δράσεις της προετοιμάζει και καταρτίζει τους μηχανικούς της, ώστε εκείνοι να ανταποκριθούν άμεσα στις αλλαγές και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Διαβάστε αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος πατώντας εδώ.