Τη σύμβαση για τη συνέχιση της κατασκευής κτιρίων για το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ) στην Αλεξανδρούπολη υπέγραψαν το εκπαιδευτικό ίδρυμα και η ανάδοχος του έργου, Παγώνη ΑΤΕ. Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και η εταιρεία έδωσε μέση έκπτωση 2,23%. Η προθεσμία αποπεράτωσής του είναι 730 μέρες. Σημειώνεται, πως το project είχε δημοπρατηθεί και η υλοποίησή του είχε αρχίσει το 2020 όμως διακόπηκε, μετά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου από το ΔΠΘ λόγω καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και άλλων προβλημάτων στην εκτέλεσή του.

Όπως προaβλέπεται, θα κτιστούν τα κτίρια 1 και 13, ενώ θα κατασκευαστεί και το δυτικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου Β’. Στο κτίριο 1 θα στεγαστούν τρία μεγαλύτερα και δύο μικρότερα αμφιθέατρα, τέσσερις αίθουσες φροντιστηρίων, η γραμματεία, το κυλικείο και οι κοινοί χώροι του τμήματος (αίθουσα συνεδριάσεων, κλπ). Το κτίριο 13, από την άλλη, θα αποτελεί τον υπαίθριο στεγασμένο διάδρομο-στοά σύνδεσης του κτιρίου 1 με τα ήδη κατασκευασμένα κτίρια των εργαστηρίων. Τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν εργασίες χωματουργικών, οδοποιίας, διαμόρφωσης πλακοστρωμένων επιπέδων, καθιστικών, κλπ, καθώς και εργασίες χωματουργικών για την φύτευση μόνιμου και εποχιακού πράσινου.