Δήμος Πετρούπολης και Ωρίων ΑΤΕ συνυπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση για την ανέγερση κτιρίου, το οποίο προορίζεται να στεγάσει βρεφικό σταθμό. Η δημοτική αρχή είχε δημοπρατήσει το έργο, με προϋπολογισμό που ανερχόταν στο ποσό των 1.840.000 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) και η Ωρίων ΑΤΕ αναδείχθηκε ως ανάδοχος, με ποσοστό έκπτωσης 7,81% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Με την προσφορά της εταιρείας, το τελικό οικονομικό αντικείμενο του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.697.796,84 ευρώ (συν ΦΠΑ). Το κτίριο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο επί της οδού Βαλτετσίου 11, στο οικοδομικό τετράγωνο 221 του Δήμου Πετρούπολης.

Προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:
Χωματουργικά, καθαιρέσεις, σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, κονιοδέματα, τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα, ηλεκτρομηχανολογικά, επενδύσεις, επιστρώσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, λοιπά τελειώματα και εργασίες πρασίνου. Να επισημανθεί, τέλος, ότι η προθεσμία που έχει οριστεί για την αποπεράτωση του έργου είναι 22 μήνες από την ημέρα που υπογράφτηκε η εργολαβική σύμβαση.