Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε η συμβολή της Kourtidis Group στο να φιγουράρει ο Δήμος Παγγαίου Καβάλας στην πρώτη δεκάδα των περιοχών της χώρας με τις περισσότερες οικοδομικές άδειες για το 2023. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσιοποίηση στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δήμος Παγγαίου βρέθηκε στην 9η θέση πανελλαδικά, με 160 οικοδομικές άδειες και 64.475 τ.μ., γεγονός που αντικατοπτρίζει ένα ισχυρό επίπεδο δραστηριότητας και ανάπτυξης.

Από το σύνολο των οικοδομικών αδειών, στην Kourtidis Group χορηγήθηκε το 20,6% των αδειών, με την οικοδομική δραστηριότητα του Ομίλου σε τετραγωνικά μέτρα να αγγίζει το 30,5%. Τα εντυπωσιακά αυτά ποσοστά αντιπροσωπεύουν την έκδοση 33 οικοδομικών αδειών για τον Όμιλο, από τις 160 συνολικά, με συνολική οικοδομική δραστηριότητα 19.680 τ.μ.. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του Δήμου Παγγαίου αποτελούν μία «έκπληξη», καθώς αποτελεί μία σχετικά «άγνωστη» περιοχή, η δραστηριότητα της Kourtidis Group, με έδρα την Παραλία Οφρυνίου και με μια πορεία στον χώρο των κατασκευών από το 1996, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικοδομική ανάπτυξη. Με την πάροδο των ετών, ο Όμιλος επεκτείνει και εξελίσσει σταθερά την παρουσία του:

• 20 άδειες το 2021
• 25 άδειες το 2022
• 33 άδειες το 2023

Η αύξηση των οικοδομικών αδειών από τον όμιλο Κουρτίδη αντανακλά τη δέσμευσή του να επενδύσει στην ευρύτερη περιοχή και να συμβάλει ενεργά στην οικονομική ευημερία και ανάπτυξη του τόπου.

KOURTIDIS GROUP
W: www.kourtidis.group
T: +3025940 31500