Εργασίες λειτουργικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης θα γίνουν στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μετά και την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεσή τους από τη δημοτική αρχή και την NSG Τεχνικές Κατασκευές. Η τελευταία αναδείχθηκε ως ανάδοχος αυτού του, αρχικού προϋπολογισμού 1.710.961,81 ευρώ (με ΦΠΑ), έργου, έχοντας προσφέρει μέση έκπτωση 0,09%, ενώ πρέπει να το αποπερατώσει έως την 30/09/2025.
Η ολοκληρωμένη ανακατασκευή του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται επί της παραλιακής Λεωφόρου Καραμανλή, στη ΔΕ Βούλας, αποτελεί το αντικείμενο του project. Η θέση του κτιρίου, η πολυμορφία, οι χρήσεις και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτό, το καθιστούν σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Στους χώρους του βρίσκονται το γραφείο του Δημάρχου και η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ στεγάζονται χρήσεις ζωτικής σημασίας για την πολιτιστική και κοινωνική ζωή των κατοίκων της περιοχής (λ.χ. πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ομιλίες, ημερίδες). Στόχος της αναβάθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου, καθώς και ο επανασχεδιασμός για την βελτίωση της λειτουργικότητάς του ως δημοτικού πολυχώρου, ώστε αυτό να αποκτήσει νέα ταυτότητα και να εναρμονιστεί με τα σύγχρονα πρότυπα και ανάγκες.