Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Mytilineos, η εταιρεία βρίσκεται μέσα στη λίστα των Industry Top Rated Companies του παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ESG Sustainalytics, κάτι που είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής επίδοσής της στα κριτήρια ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021.

Σύμφωνα με τη Sustainalytics, έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης ESG σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Industry Top Rated Companies είναι αυτές που παρουσίασαν κατά το 2021 “Ισχυρή ESG επίδοση στην κατηγορία δραστηριοποίησης στην οποία κατατάσσονται”.

Η Mytilineos βρίσκεται στη 2η θέση σε σύνολο 114 εταιρειών στην κατηγορία “Industrial Conglomerates”, επίδοση που δείχνει την προσήλωση της εταιρείας στην ενσωμάτωση και την ανάπτυξη της ESG κουλτούρας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Η Sustainalytics αξιολογεί τις εταιρείες βάσει της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται τους ESG κινδύνους. Ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης, ο κάθε οργανισμός εκτίθεται σε διαφορετικού είδους και έντασης ESG κινδύνους. Η Mytilineos αξιολογείται στο ανώτατο και πιο απαιτητικό επίπεδο (Comprehensive) σε 11 διαφορετικές θεματικές ενότητες ESG. Eνδεικτικά αναφέρονται οι: Εταιρική Διακυβέρνηση, Κλιματική Αλλαγή & Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία & Ασφάλεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Επιχειρηματική Ηθική, οι οποίες αποτελούν και τον μέγιστο αριθμό ESG θεματικών ενοτήτων που μπορεί να αξιολογηθεί μία Εταιρεία. Η Mytilineos, σύμφωνα με την Sustainalytics, διαχειρίζεται αποτελεσματικά το 70% των ESG κινδύνων που αντιμετωπίζει, επίδοση πολύ καλύτερη από τον μέσο όρο των εταιρειών της κατηγορίας Industrial Conglomerates.

Όπως δήλωσε ο κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης της Mytilineos: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής μας στον σημαντικό ESG δείκτη της Sustainalytics, όπου  συνολικά από το 2019 έχουμε καταγράψει βελτίωση της τάξης του 56%. Ως Mytilineos έχουμε θέσει τα ESG κριτήρια ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, καθώς και του τρόπου λειτουργίας μας, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας, καθώς και στη μεγαλύτερη προσέλκυση επενδυτών, πελατών και ταλαντούχων εργαζόμενων. Η συστηματική μας προσπάθεια στον τομέα αυτόν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, με αποκορύφωμα τη θέσπιση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα από βιομηχανική εταιρεία, φιλόδοξων και απαιτητικών κλιματικών στόχων για το 2030 και το 2050, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεών μας σε όλους σχεδόν τους ESG δείκτες που συμμετέχουμε. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά μας να παραμείνουμε μια βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση αλλά και τη δέσμευσή μας να δείχνουμε το δρόμο για μια πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, ενώ εδραιώνει την πρωτοπορία μας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο αφού, σύμφωνα με τους περισσότερους δείκτες, βρισκόμαστε ανάμεσα στις εταιρείες με τις καλύτερες ESG επιδόσεις στον τομέα μας.»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Top-Rated ESG Companies του Sustainalytics μπορείτε να βρείτε εδώ.