Το δρόμο για τη «μεταμόρφωση» της Ελευσίνας σε μία πόλη πιο φιλική προς τους πεζούς και τα ποδήλατα άνοιξε η πρόσφατη έγκριση της οριστικής μελέτης ανάπλασης του δήμου, στο πλαίσιο της ανάδειξης της Ελευσίνας σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023. Η μελέτη, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος, με την υποστήριξη της ΜΣΜ Consulting, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος, με μονοδρομήσεις της κεντρικής περιοχής της πόλης και δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού, σε συνδυασμό με ελεγχόμενη δωρεάν στάθμευση στο κέντρο. Περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και συνεχούς δικτύου κίνησης πεζών, με διαδρομές μικρών αποστάσεων μεταξύ τω κύριων πόλων έλξης μετακινήσεων, προσβάσιμες από όλους, καθώς και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου κίνησης ποδηλάτου, με συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας σε δρόμους με χαμηλές ταχύτητες και με ειδική λωρίδα κίνησης ποδηλάτου για δρόμους με αυξημένους φόρτους και μεγαλύτερες ταχύτητες.

Μέταλλο, ξύλο και σκυρόδεμα
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επανάκτηση του δημόσιου χώρου, η δημιουργία πράσινων χώρων και η εξασφάλιση προσβάσιμων χώρων. Όλα τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού στην περιοχή θα αντικατασταθούν από νέα που σχεδιάζονται ακολουθώντας μία κοινή παλέτα υλικών (μέταλλο, ξύλο, σκυρόδεμα) και κοινές συνθετικές αρχές (καθαρές φόρμες, σκοτίες στην έδραση των οριζόντιων στοιχείων και στις βάσεις των κατασκευών). Το σύνολο εμφανίζει μία ανάλαφρη και ρέουσα αισθητική που συμβάλλει στην παραγωγή ενός ποιοτικού και ευανάγνωστου δημόσιου χώρου με διακριτή ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία parklets, μικρών χώρων πρασίνου που τοποθετούνται στο επίπεδο του οδοστρώματος και καταλαμβάνουν τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης, περιλαμβάνοντας ένα βάθρο που φτάνει στο ύψος του πεζοδρομίου, ώστε να δημιουργείται ένας ενιαίος δημόσιος χώρος κίνησης πεζών. Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση οδοφωτισμού από LED φωτιστικά. Αναφορικά με την αστική φύτευση, προτείνεται ένα σχεδόν αυτόνομο σύστημα ποτίσματος με τη χρήση των βρόχινων νερών. Κύρια καινοτομία του συστήματος αποτελεί η κατευθυνόμενη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών, ώστε οι ρίζες να αναπτύσσονται στο έδαφος και να μην ανυψώνονται προς την επιφάνεια βάδισης, καταστρέφοντας τα πεζοδρόμια.

Δαπεδόστρωση σε δύο αποχρώσεις
Για τη δαπεδόστρωση επιλέγονται πλάκες που αντέχουν στη βαριά χρήση και δεν καταστρέφονται εύκολα, σε ήπιους ανοιχτούς χρωματισμούς, για να μην αυξάνεται η θερμοχωρητικότητά τους και να μην αντανακλούν έντονα το ηλιακό φως. Ειδικά για τα υλικά επίστρωσης των πεζοδρομίων και των ποδηλατοδρόμων, έχουν επιλεγεί νέας τεχνολογίας υλικά που βοηθούν στη διαχείριση των υδάτων της βροχής, ενώ προτείνεται η χρήση υδατοπερατού σκυροδέματος που απορροφά το βρόχινο νερό, συντελώντας στην αποστράγγιση των υδάτων.
Ο χρωματισμός τους διαχωρίζεται σε δύο αποχρώσεις: ανοιχτό γκρι για την πεζή μετακίνηση και ανοιχτό κόκκινο για την κίνηση των ποδηλάτων, ώστε να γίνεται αντιληπτός ο διαχωρισμός των κινήσεων. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν ήπια χρώματα και επιφάνειες με υψηλή αντανακλαστικότητα, κυρίως σε περιοχές που δε σκιάζονται άμεσα από βλάστηση, παράγοντας έτσι έναν ενδιαφέροντα δημόσιο χώρο με αισθητική συνοχή, αλλά χωρίς οπτική μονοτονία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build