Προσωρινός ανάδοχος για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λουτράκι αναδείχθηκε η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ, η οποία υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά μεταξύ των δεκαπέντε υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάληψη των συγκεκριμένων έργων. Ειδικότερα, πρόκειται για τα «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 23 εκατομμυρίων ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής των ρεμάτων Αγίου Φανουρίου, Χαρβατίου, Αγίας Κυριακής, Νεκροταφείου (κλάδος 1 και κλάδος 2), Οσίου Παταπίου, Αγίου Γεωργίου και Νταμαρίου του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

Ο ανοιχτός διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και σε αυτόν συμμετείχαν συνολικά 15 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και μεγάλες κατασκευαστικές όπως η Ιντρακάτ και η Άκτωρ. Ωστόσο, οι προσφορές με τα μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης ήταν αυτές της ΖΙΤΑΚΑΤ και της Πρωτεύς ΑΤΕΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,52% και 31,10% αντίστοιχα. Οι προσφορές αυτές κρίθηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές, καθώς απείχαν από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών κατά 20% και 14% αντίστοιχα, κι έτσι ζητήθηκε από τις δύο εταιρείες να υποβάλουν εξηγήσεις των προσφορών τους. Αμφότερες ανταποκρίθηκαν και οι αιτιολογικές εκθέσεις τους κρίθηκε ότι εξηγούσαν επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προσέφεραν. Κατόπιν αυτού, η ΖΙΤΑΚΑΤ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build