Ο Δήμος Φλώρινας και η Κόκκινος ΑΤΕΕ συνυπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση για εκτέλεση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του Κλειστού Κολυμβητηρίου Φλώρινας. Η ως άνω εταιρεία, που είναι ο ανάδοχος του έργου, είχε προσφέρει μέση έκπτωση 15,77%, ενώ έχει στη διάθεσή της 12 μήνες για να το αποπερατώσει. Να σημειωθεί, ότι στα 1.828.899,41 ευρώ (συν ΦΠΑ) ανερχόταν ο αρχικός προϋπολογισμός του project. Το κολυμβητήριο βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο της οδού Φλώρινας-Νίκης.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σε αυτό αφορούν κυρίως σε ηλεκτρομηχανολογικές αλλά και οικοδομικές εργασίες, που έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα. Συγκεκριμένα, θα γίνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων, εργασίες επισκευής της οροφής της κολυμβητικής δεξαμενής, εργασίες αντικατάστασης-τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, εργασίες αντικατάστασης λέβητα-καυστήρα θέρμανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής, εργασίες αντικατάστασης λέβητα-καυστήρα θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης, εργασίες αντικατάστασης τοπικών μονάδων κλιματισμού και εργασίες κατασκευής ραμπών και WC ΑμεΑ.