Αναμφίβολα στο πεδίο των υποδομών, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται κοντά σε περισσότερους στόχους από ποτέ (Μετρό, λιμάνι, ανάπλαση ΔΕΘ, Fly Over, οδικά έργα, αθλητικές υποδομές, σιδηροδρομικά, αντιπλημμυρικά, ενεργειακά κ.ά.).

Εξίσου βέβαιο είναι όμως το γεγονός ότι η περιφέρεια δεν είχε ποτέ έλλειμα στόχων. Δεν μπόρεσε ποτέ μέχρι τώρα να καλύψει τη μεγάλη ή μικρότερη απόσταση από τον ορισμό των στόχων, ως την επίτευξή τους. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν παραδείγματα επίτευξης στόχων στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων και στο πεδίο της προσέλκυσης επενδύσεων, που δημιουργούν αισιοδοξία ανάλογης εξέλιξης και στο πεδίο των υποδομών. Άλλωστε, πέραν της σημασίας που έχει η υλοποίηση των υποδομών για το σύνολο της κοινωνίας που έχει κουραστεί να περιμένει, ο χρόνος πιέζει ακόμα και με αυστηρούς οικονομικούς αναπτυξιακούς όρους. Διότι, για να έχουν συνέχεια και διάρκεια οι επιτυχημένες προσπάθειες προσέλκυσης επενδύσεων, θα πρέπει οι επενδυτές, εγχώριοι και ξένοι, να δουν και τον προορισμό των επενδύσεων να εξελίσσεται ανάλογα, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα, την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια του περιβάλλοντος και συνεκδοχικά την υπεραξία του προορισμού και της επενδυτικής απόδοσης.

Ο κεντρικός ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού
Συνεπώς, το εύκολο που μπορεί να ειπωθεί είναι η ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και η μεθοδική προετοιμασία των επόμενων έργων και εγχειρημάτων. Αρκεί όμως μόνο αυτό; Προφανώς, όχι.

Διότι το όραμα για τη Θεσσαλονίκη του 2030 περιλαμβάνει πολύ περισσότερους στόχους, με την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης στην κορωνίδα τους. Διότι η Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις της επιβάλλουν την άμεση λήψη μέτρων που θα προλάβουν μια διαρκή επανάληψη ακραίων συνεπειών από τα ακραία φαινόμενα.

Διότι η αντιμετώπιση των αναγκών της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως για παράδειγμα η επέκταση του Μετρό, πρέπει να τρέξει δύο φορές γρηγορότερα, για να επιτευχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη που όλοι επιθυμούν.

Και διότι, για να γίνουν όλα αυτά με αρμονικό συνδυασμό δημοσίων πολιτικών και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα πρέπει να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν η θεσμική χωροταξική θεμελίωση του πλαισίου που θα βοηθήσει τη Θεσσαλονίκη να αποκρυσταλλώσει την ταυτότητά της και τον τρόπο συμμετοχής της στο παραγωγικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι των δεκαετιών που ακολουθούν.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι η βάση της αναπτυξιακής πυραμίδας. Χωρίς αυτόν, κάθε δράση, κάθε πολιτική, κάθε επενδυτική δραστηριότητα, ακόμα και αν έχει θετικό πρόσημο, θα παραμένει δέσμιος της αποσπασματικότητάς του με αποτέλεσμα να χάνει τα πολύ περισσότερα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει από την πολλαπλασιαστική δυναμική του συντονισμού και της αλληλεπίδρασης στόχων και έργων.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι εδώ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε κάθε περίπτωση, θα είναι παρόν στην εξέλιξη όλης αυτής της διαδικασίας, επιτελώντας τον θεσμικό συμβουλευτικό του ρόλο και συμβάλλοντας με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, στην επίτευξη των στόχων της Κεντρικής Μακεδονίας στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Άλλωστε, εγχειρήματα όπως η ενοποίηση του Παραλιακού Μετώπου και το Fly Over, αποτελούν ιδέες που παρήχθησαν με το Τμήμα μας να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό τους.

Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε, φιλοδοξώντας να είμαστε ένα σταθερό χρήσιμο στοιχείο της αναπτυξιακής εξίσωσης που θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη.