Για ακόμη μια φορά η ISOMAT είναι υποστηρικτής τoυ ιδιαίτερα επίκαιρου συνεδρίου “Energy Efficiency in Buildings Conference” που διοργανώνει η εταιρεία Boussias. Το συνέδριο που αποτελεί πλέον θεσμό τα τελευταία 10 χρόνια για θέματα ενεργειακής θωράκισης και εξοικονόμησης, θα λάβει φέτος χώρα την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στο ΟΤΕAcademy.

Το φετινό συνέδριο με θέμα: “Η προώθηση των Έξυπνων και Αειφόρων Κτιρίων για την αύξηση απόδοσης επένδυσης και κοινωνικού αντίκτυπου”, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την τεχνολογία διαχείρισης ακινήτων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και αειφόρου κατασκευής και λειτουργίας κτιρίων PROPTECH/CONTECH, που θα φέρει επανάσταση στο τρόπο διαχείρισης των κτιρίων.

H ISOMAT θέτοντας τη βιωσιμότητα ως στρατηγική της προτεραιότητα, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και πιστοποιημένα πράσινα προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, τα οποία εξασφαλίζουν πιο βιώσιμες κατασκευές. Επιπλέον, είναι η μόνη ελληνική εταιρία που διαθέτει EPDs (Environmental Product Declaration) για μια τόσο ευρεία γκάμα υλικών για την κατασκευή από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή, παρέχοντας έτσι διαφανείς, συγκρίσιμες και επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος, από την εξόρυξη των α’ υλών του μέχρι και την τελική απόρριψή τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14025 και EN 15804.