Περιφέρεια Αττικής και Intrakat υπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση για την υλοποίηση παρεμβάσεων προς αποκατάσταση πρανών και τεχνικών έργων στον Κηφισό ποταμό και στο ρέμα της Βαρυμπόμπης. Η εταιρεία είχε επιτύχει να της κατακυρωθεί η σύμβαση για αυτό το, αρχικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), έργο προσφέροντας μέση έκπτωση 7% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης στο ποσό των 5.167.080,01 ευρώ (με ΦΠΑ). Σημειώνεται, ότι πλην της Intrakat το έργο είχαν διεκδικήσει άλλες δύο εταιρείες, συγκεκριμένα η «Εργοροή Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» (δίνοντας μέση έκπτωση 5%) και η «Κόνων Τεχνική ΑΕ» (με μέση έκπτωση 1%). Το κόστος του έργου θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Η Intrakat είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Πού θα γίνουν οι εργασίες
Όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν στην προκήρυξη του έργου, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι κατεπείγουσα ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα. Αποτελούν, δε, έργα ελαχιστοποίησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης και θεωρούνται μικρής κλίμακας, με στόχο την άρση της περαιτέρω διάβρωσης των πρανών, την μείωση των επιπτώσεων από επικείμενες πλημμύρες, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και την εξασφάλιση της ασφάλειας και της αντιπλημμυρικής προστασίας των υποδομών. Κατόπιν, λοιπόν, αιτημάτων διαφόρων Δήμων, καθώς και αυτοψιών που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, στα οποία παρατηρείται επικινδυνότητα και απαιτείται να γίνουν άμεσα έργα.

Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν, συγκεκριμένα:
– στη Γέφυρα οδού Αδαμών-Ν. Μωνάκη (Αχαρνές),
– σε σημεία του ρέματος Βαρυμπόμπης (οδός Χλόης 2, οδός Βαρυμπόμπης, γέφυρα οδού Πλατάνων- Αγ. Τριάδος, επί των οδών Σημύδας-Πλατάνων στην πλατεία Βαρυμπόμπης-περιοχή Φλόγας, παρά την οδό Δρυός 35 στην περιοχή του Ο.Τ. 6 Δήμου Αχαρνών) και
– σε σημεία του Κηφισού ποταμού (γέφυρα οδού Ερυθραίας πλησίον αρ. 24-26, γέφυρα οδού Ερυθραίας-ανάντη, οδός Ποταμού 87, οδός Ποταμού και Μανιακίου, οδός Ποταμού και Ερμιόνης, οδός Ποταμού και Ναυπλίου, οδός Φιγαλείας στη συμβολή με οδό Αρεοπόλεως, οδός Ποταμού-Γυθείου και Πελοποννήσου).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build