Βαίνει πλέον προς την αποπεράτωσή του το έργο της κατασκευής του τμήματος από τον ανισόπεδο κόμβο Ασσήρου έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέας Σάντας, του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, στην Κεντρική Μακεδονία.

Το ιστορικό του έργου
Το έργο δημοπρατήθηκε τον Νοέμβριο του έτους 2010, με τον αρχικό προϋπολογισμό του να ανέρχεται στο ποσό των 56.650.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Προσφέροντας μέση έκπτωση 36,20%, η Αναστηλωτική ΑΤΕ αναδείχθηκε ανάδοχός επικρατώντας των υπόλοιπων 12 εταιρειών που συμμετείχαν στον σχετικό διαγωνισμό, ενώ υπέγραψε και τη σύμβαση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ξεκίνησε την υλοποίηση των εργασιών.

Έκπτωτος ανάδοχος
Στις αρχές του 2023, ωστόσο, ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος, καθώς, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, διαπιστώθηκε ότι δεν εκτέλεσε, ως όφειλε, συγκεκριμένες εργασίες, κάτι που κρίθηκε ως παράλειψη εκπλήρωσης από μέρους του των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ύστερα, η ένσταση που κατέθεσε ο ανάδοχος απορρίφθηκε, με την έκπτωση να καθίσταται, με αυτόν τον τρόπο, οριστική. Συνέχιση του διαγωνισμού και οριστικός ανάδοχος Κατόπιν, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αφού αποφάσισε τη συνέχιση του έργου, απευθύνθηκε στους επόμενους κατά σειρά μειοδότες. Εν τέλει, ανέθεσε την έκπτωτη εργολαβία στην Intrakat, που είχε δώσει έκπτωση 34,50%, ενώ υπέγραψε κιόλας μαζί της τη σύμβαση για την αποπεράτωση του έργου. Ας σημειωθεί, ότι μετά και την προαναφερθείσα προσφορά της Intrakat, το τελικό οικονομικό αντικείμενο του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 21.374.312,51 ευρώ, συν τον ΦΠΑ.