Στην «Αφοί Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ Ιντερκάτ» (με τον δ.τ. Ιντερκάτ ΑΕ) κατακυρώθηκε, με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η σύμβαση πολυδάπανου οδικού έργου, το οποίο θα γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Ο αρχικός προϋπολογισμός του project ανερχόταν στο ποσό των 15.640.000 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) και η προαναφερθείσα εταιρεία, που είχε προσφέρει μέση έκπτωση 16,81%, αναδείχθηκε εν τέλει ως ο ανάδοχός του. Όσο για την προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών, αυτή έχει οριστεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το αντικείμενο του έργου αφορά, συγκεκριμένα, α) στην ανακατασκευή της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου, που αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας-Θεσσαλονίκης (ΝΕΟ 1). Περιλαμβάνει το τμήμα της Εθνικής Οδού μεταξύ του ισόπεδου κόμβου της με την τοπική οδό που διέρχεται υπό τον αυτοκινητόδρομο μέσω της ΚΔ 45 (περί τη ΧΘ 163+560) και τη διασταύρωσή της με την οδό σύνδεσης (Οδός 1) με τον ανισόπεδο κόμβο Λατομείου (περί τη ΧΘ 167+700-κόμβος Λεβέντη). β) στην ανακατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στα Καμένα Βούρλα που αναπτύσσεται στην περιοχή συμβολής της ΝΕΟ 1 (Παλαιά Εθνική Οδός Αθήνας-Θεσσαλονίκης) με την οδό Γεράσιμου Βασιλειάδη. Αποτελεί την ανατολική είσοδο στον οικισμό, εξυπηρετώντας τη σύνδεση τόσο με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ όσο και με το παραλιακό οδικό δίκτυο και τον γειτονικό οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Πιο αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει

    • την πραγματοποίηση χωματουργικών εργασιών,
    •  την κατασκευή των υπολειπόμενων τεχνικών (οχετών, τοίχων, κρασπεδόρειθρων, πλακοστρώσεων, τμήματος ορθογωνικού συλλεκτήρα Σ2, κλπ) και γεωτεχνικών έργων (εδαφοπασσάλων),
    • εργασίες φύτευσης-άρδευσης, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού του ισόπεδου κόμβου Λόγγου, αποχέτευσης και αποστράγγισης, καθαρισμό των κύριων συλλεκτήρων Σ1, Σ2 και Σ3, επεμβάσεις διαμόρφωσης των εκβολών των συλλεκτήριων αγωγών και, τέλος,
    • αναδιαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου στην ανατολική είσοδο των Καμένων Βούρλων.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build