Με την εξαγγελία, τον Δεκέμβριο του 2019, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ε.Ε. έθεσε ως στόχο τη μείωση κατά 90%, έως το 2050, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από τις οδικές μεταφορές, σε σύγκριση με τα επίπεδά τους το 1990, στο πλαίσιο της φιλόδοξης προσπάθειας που καταβάλλει να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία στον πλανήτη.

Σημαντική συνιστώσα αυτής της πολιτικής είναι η στροφή στα εναλλακτικά καύσιμα που παράγουν χαμηλότερες ή και μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η πλέον δημοφιλής από τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες θεωρείται η ηλεκτρική, ιδίως εκείνη που εφαρμόζεται στην περίπτωση των επιβατικών οχημάτων.
Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει ολοένα και περισσότερους φίλους και στην Ελλάδα και αυξάνει ραγδαία το μερίδιο της στην εγχώρια αγορά. Ενδεικτικά, το μερίδιό της στο τέλος του 2019 ανερχόταν σε μόλις 0,1% ενώ το 2022 έκλεισε με άλμα στο 7,9%. Μια εντυπωσιακή επίδοση που τοποθετεί την χώρα μας στην πρώτη θέση αναφορικά με το ρυθμό ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης ανάμεσα στις 27 χώρες της Ε.Ε.

Από το 2020 έως και σήμερα έχουν συνολικά ταξινομηθεί 18.658 αυτοκίνητα, ήτοι, δεκαπέντε φορές περισσότερα από το σύνολό τους την πενταετία 2015-2019. Επίσης, το περασμένο έτος, 2022, αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική χρονιά που καταγράφεται υπέρβαση των στόχων που τέθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), γεγονός που δικαιώνει το σχεδιασμό του ΥΠΕΝ και της κυβερνητικής πολιτικής, συνολικά.

Πρόγραμμα «κινούμαι ηλεκτρικά»
Σημαντική συμβολή στην επίτευξη αυτών των επιδόσεων έχει το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» το οποίο βρίσκεται ήδη στον δεύτερο κύκλο του, και έχει γίνει δεκτό με μεγάλη επιτυχία. Ήδη στους 6 μήνες εφαρμογής του δεύτερου κύκλου έχουμε υποδεχθεί περίπου 12.000 αιτήσεις και έχουμε δεσμεύσει 32,2 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις, ενώ στους 18 μήνες που διήρκεσε ο πρώτος κύκλος υποδεχτήκαμε συνολικά 18.500 αιτήσεις με συνολικό ποσό επιδοτήσεων, 18,5 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα «πράσινα ταξί»
Στον κλάδο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου απευθύνεται και η επόμενη δράση μας η οποία εκκινεί στις 9 Ιανουαρίου 2023. Πρόκειται για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 40 εκατ. ευρώ. Οι ιδιοκτήτες αδειών ΤΑΞΙ, με οχήματα τεχνολογίας κινητήρα εσωτερικής καύσης EURO V και παλαιότερης, θα έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν, αποχαρακτηρίζοντας και αποσύροντας υποχρεωτικά, το παλαιό ρυπογόνο όχημά τους, με ένα καινούργιο, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα και να λάβουν επιδότηση ίση προς το 40% επί της καθαρής αξίας του. Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 17.500 ευρώ, πλέον ενός ακόμη ποσού ύψους 5.000 ευρώ για την απόσυρση.

Έτσι, μπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα καινούργιο ηλεκτρικό ΤΑΞΙ με συνολικό όφελος 22.500 ευρώ, εκτός, ασφαλώς, των φορολογικών κινήτρων που περιλαμβάνονται στο Νόμο 4710/20 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, βάσει των οποίων μπορούν να ωφεληθούν ένα επιπρόσθετα μέσο εκτιμώμενο ποσό, ύψους τουλάχιστον 5.000 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο η αγορά ηλεκτρικών ΤΑΞΙ γίνεται πολύ ελκυστική, εκτός του ότι αποσύρουμε από τους δρόμους μας, παλαιά και ιδιαιτέρως ρυπογόνα αυτοκίνητα που επιβαρύνουν με αέρια του θερμοκηπίου το περιβάλλον.

Αύξηση σημείων φόρτισης
Ανάλογος με την αυξητική τάση του μεριδίου των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι και ο αριθμός των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης Η/Ο, όπου μπορεί ο οδηγός να φορτίσει το όχημα του, με τα περίπου 100 σημεία του 2019, να ξεπερνούν σήμερα τα 2.300.

H δημόσια φόρτιση αποτελεί το θεμέλιο λίθο της ηλεκτροκίνησης. Για αυτό το λόγο άλλωστε η Ε.Ε. αναγνωρίζει τη σημαντικότητά τους και έχει θέσει ως στόχο την εγκατάσταση, συνολικά, 3 εκατ. σημείων έως το 2029. Προς αυτή την κατεύθυνση σκοπεύουμε να επικεντρώσουμε τις πολιτικές και θεσμικές πρωτοβουλιών μας κατά το 2023. Ήδη το πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού», το οποίο χρηματοδοτείται με 80 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει δρομολογηθεί και σύντομα θα δημοσιευθούν οι λεπτομέρειές του και θα εκκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Στόχος είναι να επιδοτηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία για την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σημείων ημιταχείας και άνω φόρτισης (δηλαδή φορτιστές από 50kw και άνω). Πρόκειται για μια δράση που αποσκοπεί στη δημιουργία περίπου 8.500 σημείων, και η οποία θα αποφέρει, παράλληλα, και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Προκλήσεις και στόχοι για το μέλλον
Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Κυβέρνηση, η ηλεκτροκίνηση συνιστά μια μεγάλη πρόκληση και το εργαλείο που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά 55%, το 2030. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζουμε τις πολιτικές μας για τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων, νέων θέσεων εργασίας, επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, παράλληλα με τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την μικροκινητικότητα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Η πράσινη μετάβαση αποτελεί αναπόδραστη ιστορική προτεραιότητα για τις επόμενες γενιές και θεωρούμε ως χρέος μας να παραδώσουμε σε αυτές μια χώρα-πρότυπο, με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.