Η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και η επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο οποίο ζει, είναι δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υποδομών και κατασκευών.

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών, λοιπόν, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς επηρεάζει τον σχεδιασμό και την κατασκευή των κτιρίων αλλά και τον τρόπο που οι μηχανικοί, αρχιτέκτονες και ιδιοκτήτες συνεργάζονται μεταξύ τους. Όπως σημειώνεται στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας, για να είναι ένας ψηφιακός μετασχηματισμός επιτυχημένος η κάθε διοίκηση θα πρέπει να εξηγήσει σε στελέχη και εργαζόμενους τα οφέλη που θα έχει η εταιρεία από αυτό.

 

Όσο χρόνο αφιερώνει για την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, άλλα τόσο – ίσως και περισσότερο – να αφιερώνει στις απαιτούμενες αλλαγές στις εσωτερικές λειτουργίες: Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί σημαντικά η παραγωγικότητα! Όσον αφορά, δε, τους τρόπους που θα μας βοηθήσουν να εκσυγχρονίσουμε την κατασκευαστική αγορά, ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το Σύστημα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, το Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών, τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 

Από την άλλη πλευρά, η κλιματική αλλαγή μάς υπενθυμίζει ότι η πανδημία του κορονοϊού δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα. Όπως αναφέρει το World Green Building Council, τα κτίρια και οι κατασκευές αντιπροσωπεύουν περίπου το 39% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, ενώ οι λειτουργικές εκπομπές αντιπροσωπεύουν το 22%. Η κατασκευαστική βιομηχανία είναι επίσης υπεύθυνη για το 36% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Με τον πληθυσμό να έχει αυξηθεί 30% μέχρι το τέλος του αιώνα, οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται πάντα νέα κτίρια και υποδομές. Κάτι πρέπει να αλλάξει, λοιπόν…

 

Υπάρχουν όμως πιο εναλλακτικοί, πιο «πράσινοι» τρόποι για να δημιουργήσουμε υποδομές; Τα πιο «πράσινα»-βιώσιμα κτίρια χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και υλικά και θεωρούνται πιο «φιλικά» προς ιδιοκτήτες και χρήστες: Μαζί με τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, τα βιώσιμα κτίρια έχουν σχετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας και μακροπρόθεσμα, πιο πολύτιμες ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «τα κτίρια που κατασκευάζουμε και ανακαινίζουμε πρέπει να είναι ανθεκτικά στο μέλλον».

 

Όπως καταλαβαίνουμε, τόσο ο ψηφιακός μετασχηματισμός όσο και η βιώσιμη ανάπτυξη όλης της αγοράς των υποδομών, ιδιαίτερα στη χώρα μας, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, αφού οι τεχνολογικές εξελίξεις «τρέχουν» και η κλιματική αλλαγή επελαύνει. Για να είναι επιτυχή αυτά τα νέα μοντέλα στην Ελλάδα, λοιπόν, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι ψηφιακές υποδομές, τα δίκτυα νέας γενιάς, οι βιώσιμες πόλεις, η κυκλική οικονομία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα.