Με ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων από 1,5% έως και 14,3% κινήθηκαν τα προϊόντα σκυροδέματος για τον Όμιλο Ηρακλής το 2022, ενώ σε ό,τι αφορά στα αδρανή ο αντίστοιχος όγκος πωλήσεων κινήθηκε ανοδικά σε επίπεδο ανάπτυξης από 1,5% έως και 12,3%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά του 2021 ήταν στα επίπεδα του 3,2% έως και 24% για το σκυρόδεμα και 3% έως και 53% για τα αδρανή.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, την ίδια στιγμή και ο ρυθμός ανάπτυξης των τιμών πώλησης σκυροδέματος για τον όμιλο, καθώς το 2022 κινήθηκε μεταξύ 1,8% έως και 13,6% και τα αδρανή από 1,6% έως και 9,1%. Ο αντίστοιχος ρυθμός ανάπτυξης στις τιμές πώλησης σκυροδέματος για το 2021 ήταν μεταξύ 1,1% και 16,5% και για τα αδρανή μεταξύ 0,7% και 1,8%.

Οι τιμές πώλησης επηρεάστηκαν από παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς καθώς και το αυξημένο κόστος παραγωγής που διαμόρφωσαν τους παραπάνω δείκτες. Για τον Όμιλο, ο όγκος πωλήσεων τσιμέντου στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση, συνοδευόμενος και από αύξηση των τιμών. Αυξημένες ήταν και οι πωλήσεις στερεών καυσίμων και λοιπών προϊόντων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις στην Ελλάδα θα αυξηθούν κατά 24%. Ως προς την εξαγωγή τσιμέντου, κινήθηκε το 2022 σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτά του 2021.

Η αύξηση τιμών πώλησης στο εξωτερικό ευνοήθηκε και από την εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου. Οι εξαγωγές στερεών καυσίμων ήταν ανοδικές, επηρεασμένες από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 82%. Θα θυμίσουμε, πως τόσο στη διάρκεια του 2021 όσο και στη διάρκεια του 2022 το σύνολο των εταιρειών με δραστηριότητα στον κλάδο σκυροδέματος και αδρανών προέβη σε ανατιμήσεις στα βασικά του προϊόντα, ως αντίδοτο στην έντονα πληθωριστική εικόνα της αγοράς και στην αύξηση του κόστους παραγωγής.

Ισχυρή άνοδος για το EBITDA
Σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση της κερδοφορίας, ήτοι τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προς τις πωλήσεις του Ομίλου, η διακύμανση των δεικτών στα προϊόντα σκυροδέματος ήταν μεταξύ 2,4% και 3,6% και στα αδρανή μεταξύ 14,7% και 15,7%. Αντίστοιχα ποσοστά για το 2021 ήταν στα επίπεδα του 1,4% έως και 2,8% για το σκυρόδεμα και 14% έως και 16% για τα αδρανή. Το αποτέλεσμα της ανατίμησης προϊόντων αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, όπου ο κύκλος εργασιών της σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης από τα 209 εκατομμύρια ευρώ του 2021 έφτασε στα 294 εκατομμύρια ευρώ το 2022, αυξημένος κατά 40,5%. Σε ό,τι αφορά στο EBITDA της χρήσης, αυξήθηκε επίσης κατά ισχυρό διψήφιο ποσοστό που άγγιξε το 39,6%, φτάνοντας στα 21,1 εκατ. ευρώ πέρυσι από 15,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι συνολικές επενδύσεις για τον Ηρακλή άγγιξαν στη χρήση του 2022 τα 15 εκατομμύρια ευρώ από 12 εκατομμύρια ευρώ το 2021, αυξημένες κατά 25%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build