Σε εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της αναχύτευσης αλουμινίου έναντι της ΕΠΑΛΜΕ, η οποία ανήκει στον όμιλο Mytilineos, κατευθύνονται ορισμένες από τις μεγάλες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου. Η ΕΠΑΛΜΕ εξαγοράστηκε κατά πλειοψηφία από την Mytilineos το 2019 και αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στον τομέα επεξεργασίας υπολειμμάτων αλουμινίου σε μορφή scrap και κατ’ επέκταση στη δημιουργία μπιγιετών πρωτόχυτου αλουμινίου που διοχετεύονται στις εταιρείες διέλασης. Όπως προκύπτει από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η Mytilineos κατά την εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ, η Cosmos Aluminium και η Exalco των οικογενειών Καντώνια και Καντώνια που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 50% του συνολικού όγκου pre-consumer scrap που αναχυτεύει η ΕΠΑΛΜΕ, έχουν ή αναμένεται να αποκτήσουν μόνιμες εναλλακτικές επιλογές αντί του χυτηρίου της ΕΠΑΛΜΕ στο επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή η Cosmos Aluminium προέβη στη δημιουργία δικού της χυτηρίου με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας εντός του 2023, με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες της στον τομέα της αναχύτευσης scrap. Ωστόσο, δεν έχει γίνει σαφές το εάν και κατά πόσο η Cosmos (στο πλαίσιο απάντησής της προς την Επιτροπή) θα αναλάβει ή όχι την αναχύτευση καθαρών απορριμμάτων για λογαριασμό τρίτων διελαστών αλουμινίου ή θα επιδιώξει να καλύψει αποκλειστικά τις δικές της ανάγκες όπως συμβαίνει με τα υπάρχοντα χυτήρια που διατηρούν η Alumil και η Anoxal. Σε ό,τι αφορά στην Exalco, διαθέτει από το 2021 μέρος της φύρας που προέρχεται από το εργοστάσιό της, προς αναχύτευση σε χυτήριο της Τουρκίας. Η εταιρεία, παρότι αναφέρει πως δεν εξετάζει την δραστηριοποίησή στον τομέα, επισημαίνει ότι παραμένει ενημερωμένη σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και μελετά όλα τα ενδεχόμενα ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντά της.

Ποιοι διελαστές δεν θα κάνουν χυτήριο
Σχετικά με την πιθανότητα εισόδου και άλλων βιομηχανιών διέλασης στην αναχύτευσης, το σύνολο των υπολοίπων εταιρειών που εξετάστηκαν (ΣΑΝΛΕΒ, ALFAPRESS, ΕΛΒΙΑΛ, PROFILCO, ROIBAS, ΒΙΜΑΛ, ΜΗΤΡΑΛΟΥΜΙΝ, BLK, ΕΤΕΜ, ΜΕΤΑΛ), υποστηρίζουν ότι δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων τους είτε αυτόνομα είτε σε κοινοπραξία. Από την πλευρά της, η Aluminco αναφέρει ότι δεν έχει κάνει σχετική μελέτη για χυτήριο.

Τα δεδομένα επένδυσης σε εργοστάσιο αναχύτευσης
Στοιχεία που προσκομίστηκαν από εταιρεία που ερωτήθηκε στο πλαίσιο άρσης των δεσμεύσεων για την ΕΠΑΛΜΕ, αναφορικά με τα δεδομένα επένδυσης μίας Μονάδας Αναχύτευσης Αποκομμάτων Αλουμινίου, αναφέρουν ότι το κόστος ανέρχεται σε περίπου 16 εκατ. ευρώ για έκταση εγκαταστάσεων χυτηρίου 5.000 τ.μ. σε οικόπεδο 25.000 έως 30.000 τ.μ. Επίσης, η μέγιστη δυναμικότητα ετησίως σε αυτή την περίπτωση θα ανέρχεται σε 30.000 τόνους με χρόνο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης στα 2 χρόνια και κόστος λειτουργίας 260-290 ευρώ/τόνο.

Η Mytilineos, όταν εξαγόρασε την ΕΠΑΛΜΕ, είχε δεσμευτεί κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη μη εξάρτηση της παροχής της υπηρεσίας αναχύτευσης από την αγορά πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της Mytilineos. Eπιπλέον, είχε δεσμευτεί για τη μη εξάρτηση της προμήθειας πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της Mytilineos από την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης στην ΕΠΑΛΜΕ καθώς και τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών αναχύτευσης προς υφιστάμενους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ αλλά και την αποχή από οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με την προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου και υπηρεσιών αναχύτευσης σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες.

Η Mytilineos ζήτησε από την Επιτροπή την άρση όλων των παραπάνω δεσμεύσεων και η Επιτροπή από την πλευρά της συνεξετάζοντας τις τοποθετήσεις εταιρειών του κλάδου διέλασης αλλά και τις αιτιάσεις της Mytilineos ήρε όλες τις ισχύουσες δεσμεύσεις με εξαίρεση μία από αυτές, την οποία επαναδιατύπωσε και αφορά την υποχρέωση της ΕΠΑΛΜΕ να διατηρήσει την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης απορριμάτων αλουμινίου για τις ανάγκες των υφιστάμενων και φερέγγυων πελατών της, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες, σε ποσοστό 50% επί της παραγωγής κατά το έτος 2018 αναφοράς της προηγούμενης απόφασης της επιτροπής με αριθμό 682 του 2019 (ήτοι 12.859 τόνους).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build