Η «Ενιπέας Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» θα υλοποιήσει αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης ρεμάτων και παράλληλα θα κατασκευάσει και τα απαραίτητα δίκτυα ομβρίων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 15,5 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ). Η εταιρεία πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση προσφέροντας μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,31% και ποσό 9.085.773,86 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ). Προσφορές είχαν καταθέσει και οι «Κατασκευή ΑΤΕ», «ΕΚΤΕΡ ΑΕ», «Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ», «Ιντερκάτ», «Tedra», «Ξανθάκης ΑΤΕ», «Βαφειάδης ΑΤΕ», «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ» και «Λιαχτίδα ΑΤΕΒΕ».

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει, μεταξύ άλλων, διευθέτηση τμήματος του ρεύματος Δενδροποτάμου σε μήκος περίπου 1,8 χλμ. στην περιοχή της Ευκαρπίας, διευθέτηση τμήματος Χειμάρρου Ανατολικά Ωραιοκάστρου (ΧΑΩ) σε μήκος περίπου 1,9 χλμ. πριν τη συμβολή του στο ρ. Δενδροπόταμος, διευθέτηση τμήματος Χειμάρρου Ανατολικά Γαλήνης (ΧΑΓ) σε μήκος περίπου 1,1 χλμ. πριν τη συμβολή του στον ΧΑΩ και, τέλος, διευθέτηση ανάντη τμήματος Χειμάρρου Ασημάκη μήκους ~3 χλμ. και κατάντη τμήματος μήκους ~1 χλμ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build