Στο «μικροσκόπιο» της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Επικοινωνίας βρέθηκε στις αρχές Αυγούστου η διαφημιστική καμπάνια της αλυσίδας ηλεκτρικών συσκευών Κωτσόβολος για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» του υπουργείου Περιβάλλοντος, μετά από σχετική αναφορά από την ανταγωνίστριά της Public – Media Markt. Ειδικότερα, στις 27 Ιουλίου η Public Media Markt κατέθεσε στο Συμβούλιο Ελέγχου Εποικοινωνίας αίτημα ελέγχου της διαφημιστικής καμπάνιας της Κωτσόβολος, βάζοντας στο στόχαστρο τη φράση «Κάνε την αλλαγή σωστά. Κάνε την στον Κωτσόβολο», με την οποία η αλυσίδα καλούσε τους καταναλωτές να την εμπιστευτούν στη διαδικασία της αντικατάστασης συσκευών. Σύμφωνα με την Public – Media Markt, η φράση αυτή θα ήταν πιθανό να οδηγήσει σε παραπλάνηση τους καταναλωτές, ενώ δυσφημεί τον ανταγωνισμό και επομένως θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Η απόφαση και το σκεπτικό της Επιτροπής
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας συνεδρίασε στις 2 Αυγούστου μέσω τηλεδιάσκεψης, παρουσία εκπροσώπων και από τις δύο πλευρές, και η κατά πλειοψηφία απόφασή της εκδόθηκε δύο μέρες αργότερα και ήταν απορριπτική ως προς τους ισχυρισμούς της Public – Media Markt.
Ειδικότερα, στην απόφασή της η Επιτροπή αναφέρει ότι, κατά την κρίση της πλειοψηφίας, ο επίμαχος ισχυρισμός «επικοινωνεί την υπόσχεση της εταιρείας Κωτσόβολος για τη σωστή διεκπεραίωση της απαιτούμενης, σχετικά πολύπλοκης και ιδιαίτερης, διαδικασίας αλλαγής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών για τους δικαιούχους του σχετικού προγράμματος».

Η υπόσχεση αυτή κρίθηκε ως θεμιτή, «αφ’ ενός διότι από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν προκύπτει ότι όντως στο δίκτυο της Κωτσόβολος υπάρχουν όλα τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας (γεγονός που άλλωστε δεν αμφισβητήθηκε από την αιτούσα) και αφ’ ετέρου διότι δεν συνιστά ευθεία συγκριτική τοποθέτηση έναντι άλλων λιανεμπόρων, ούτε απόλυτο ισχυρισμό υπεροχής που πιθανόν να απέκλειε άλλους από το να επικοινωνήσουν ότι διεκπεραιώνουν σωστά τη διαδικασία (εφόσον φυσικά κάτι τέτοιο τεκμηριώνεται)». Έτσι, κατά πλειοψηφία η Επιτροπή έκρινε ότι με τον επίμαχο ισχυρισμό οι καταναλωτές θα λάβουν το μήνυμα ότι η εταιρεία Κωτσόβολος εγγυάται τη σωστή διαχείριση και ολοκλήρωση της διαδικασίας, και θεώρησε λιγότερο πιθανή την κατ’ αντιδιαστολή ερμηνεία του ισχυρισμού (ότι δηλαδή οπουδήποτε αλλού η αντικατάσταση της συσκευής θα γίνει λάθος).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build