Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή η ΕΤΕΜ (θυγατρική κατά 80% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ) και η Cosmos Aluminium, με αντικείμενο τους βασικούς όρους υπό τους οποίους οι δύο εταιρείες προτίθενται να προβούν σε συγχώνευση, με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την Cosmos Aluminium. Η εταιρία με το νέο σχήμα αναμένεται να έχει προβλεπόμενο τζίρο πάνω από 300 εκατ. ευρώ και συνολική παραγωγική δυναμική άνω των 70,000 μετρικών τόνων. Ως αποτέλεσμα του εταιρικού μετασχηματισμού θα προκύψει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο μετοχικό κεφάλαιο της Cosmos Aluminium.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν την οριστικοποίηση των όρων της συναλλαγής, τη σύναψη των οριστικών συμφωνιών και την ολοκλήρωση αυτών, εντός χρονικής περιόδου έξι μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας. Σημειώνεται ότι η πραγματοποίηση της συναλλαγής θα τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης πλήρωσης των προαπαιτούμενων ενεργειών και αιρέσεων, μεταξύ των οποίων της ολοκλήρωσης επιτυχούς νομικού, οικονομικού κ.λπ. ελέγχου των εταιρειών ΕΤΕΜ και Cosmos Aluminium.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build