Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατακυρώθηκε η σύμβαση για κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο πλαίσιο του έργου της δημιουργίας λιμνοδεξαμενής στο ρέμα Ξεριά Αλμυρού Μαγνησίας.
Παράλληλα, ακυρώθηκε η αρχική απόφαση για την κατακύρωση του project. Ειδικότερα, ως ανάδοχος είχε αναδειχθεί η «Λατομεία Τυρνάβου ΑΕ». Όμως, τόσο η ίδια όσο και ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας, η «Ενιπέας ΑΕ», αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό διότι δεν παρέτειναν κατά πέντε μήνες τις προσφορές τους και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους, όπως και τους ζητήθηκε να κάνουν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντιθέτως, ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας, η «Χατζηγάκης Τεχνική ΑΕ», παρέτεινε τη δική του προσφορά και έτσι, εν τέλει, αυτή ήταν που αναδείχθηκε νικητής στη διεκδίκηση του έργου, με την μέση έκπτωση που προσέφερε να είναι 2%. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 3.558.800 ευρώ (με ΦΠΑ). Ο αγωγός μεταφοράς νερού θα εκκινεί από το φρεάτιο υδροληψίας της λιμνοδεξαμενής και θα τροφοδοτεί το αρδευτικό δίκτυο που εξυπηρετεί τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στα ΝΔ της Ευξεινούπολης. Θα χαραχθεί πάνω στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Η έκταση προς άρδευση ανέρχεται σε 6.400 στρέμματα.