Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον προαπαιτούμενο για τις σύγχρονες κατασκευές και δεν μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας μόνο μια τακτική επιχορηγήσεων.

Τα 2/3 των ευρωπαϊκών κτιρίων δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι μόνο το 55% των κτιρίων διαθέτουν κάποιο είδος μόνωσης, ενώ το 45% δεν έχουν καθόλου μόνωση. «Τα στοιχεία αποδεικνύουν πως η κτιριακή αειφορία είναι μια ανάγκη τού σήμερα και πως η επανάχρηση είναι ένας από τους δρόμους που θα μας οδηγήσουν σε αυτήν», όπως τονίζει ο Κυριάκος Τσαγκαλίδης, CEO της QPROJECT.

Η έλλειψη καλών ακινήτων
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην ελληνική πραγματικότητα, με βιομηχανικά κτίρια (κυρίως) που έχουν ανακαινιστεί και αναστηλωθεί, διατηρώντας την αισθητική τους παράλληλα με την ενεργειακή και κατασκευαστική τους αναβάθμιση. Εξίσου όμως μεγάλος όγκος από ιδιωτικά και δημόσια ακίνητα παραμένουν για χρόνια ασυντήρητα ή κενά απαξιώνοντας έτσι την ίδια τους την ύπαρξη. Βάσει της ΑΑΔΕ, υπολογίζονται τα κενά ακίνητα σε 700.000 σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που καθιστά ανελαστική την ανάγκη να βγουν άμεσα στην αγορά, όχι μόνο για να αναβαθμιστούν, αλλά και για να αντιμετωπιστεί δυναμικά το ζήτημα της έλλειψης καλών ακινήτων. Αποτελεί χρέος μας, λοιπόν, να αναδείξουμε την αξία της αρχιτεκτονικής των υφιστάμενων κτιρίων, να τα διασώσουμε και να τα εντάξουμε ξανά στη ζωή των πόλεων με μια νέα μορφή, γεφυρώνοντας αρχιτεκτονικά το παλιό με το νέο.

Αλλαγή νοοτροπίας
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην αλλαγή της νομοθεσίας και της κουλτούρας μας ως ιδιοκτήτες συνολικά. Ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου έχει την υποχρέωση να συντηρεί και να αναβαθμίζει την περιουσία του. Θέλουμε μια συνολική στρατηγική, που πρέπει να σχεδιαστεί σωστά και δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο σε προγράμματα επιχορηγήσεων ή φορολογικών ποινών. Είναι μια αλλαγή στη φιλοσοφία της κοινωνίας μας. Από την πλευρά μας, αυτήν των κατασκευαστών, θεωρώ ότι μπορούμε και πρέπει να συνεισφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις Οι δυσκολίες μπορεί να φαντάζουν μεγάλες, όμως η εμπειρία έχει αποδείξει ότι με τη σωστή ομάδα μελετητών και κατασκευαστή, σίγουρα θα οδηγηθούμε σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Η ικανοποίηση που νιώθουμε ως κατασκευαστές όταν υλοποιούμε ένα τέτοιο έργο είναι απερίγραπτη. Τέτοιο πρόσφατο παράδειγμα για την QPROJECT είναι η επανάχρηση ενός πενταώροφου κτιρίου παραδοσιακής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής 100 ετών στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, το πρώην καπνεργοστάσιο «Γκέρρυ και Σία» συνολικής επιφανείας 2.500 τ.μ., το οποίο πλέον στεγάζει το Κέντρο Καινοτομίας και τα γραφεία της Deloitte. Για την ανάπλαση των πόλεων, θεωρούμε πολύ σημαντική την αύξηση των βιοκλιματικών κτιρίων και τη χρήση φυτεμένου δώματος, καθώς προφέρουν αισθητικό αποτέλεσμα και μετρήσιμη απόδοση για τους ιδιοκτήτες/χρήστες. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων οφείλουν πλέον να κατανοήσουν το χρέος που έχουν να ξαναδώσουν τα εγκαταλελειμμένα ή κενά ακίνητα, άρτια αποπερατωμένα πίσω στην κοινωνία. Και οι μελετητές-κατασκευαστές, να νιώσουμε το δικό μας χρέος, να βάλουμε τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία μας, ώστε να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια.