Όπως επισημαίνει στο Construction ο Πρόεδρος της εταιρείας και Executive Director Compliance, ERM & Insurance του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Άρης Δημητριάδης: «Η ΟΤΕ Ασφάλιση είναι σε θέση να υποστηρίξει έργα μεγάλα σε όγκο και πολυπλοκότητα, αλλά και έργα απλά και μικρότερα». Ο κ. Δημητριάδης δίνει έμφαση στην ανάγκη ασφαλιστικής κουλτούρας και συνείδησης και τονίζει πως «αν κάτι δεν μπορείς να το μειώσεις, προσπαθείς να το μεταβιβάσεις, και συνεπώς η πιο ορθή μεταβίβαση ρίσκου γίνεται έναντι ενός ασφαλίστρου».

Τι σημαίνει ασφάλιση τεχνικών έργων και τι πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός, ο εργολάβος και ο κατασκευαστής;

Στη σημερινή εποχή, όσοι συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στην κατασκευή ενός τεχνικού έργου, δηλαδή από τον απλό μηχανικό έως τον εργολάβο και τον ανάδοχο του έργου, πέραν των γνωστών υποχρεώσεών τους προς τις δημόσιες υπηρεσίες (όπως π.χ. η Πολεοδομία), οφείλουν να υπολογίζουν και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο κατασκευαζόμενο έργο. Πρόκειται για αστοχίες που ενδέχεται να προκύψουν, ατυχήματα σε τρίτους ή στο προσωπικό του εργοταξίου, και φυσικά θέματα μετακίνησης και βλάβης των μηχανημάτων.

Η ασφάλιση τεχνικών έργων, λοιπόν, είναι το απαραίτητο εργαλείο του μηχανικού, του εργολάβου και του κατασκευαστή ενός έργου, καθώς περιλαμβάνει το φάσμα των λύσεων που θα εξασφαλίσουν την ποιοτική παροχή της δικής τους υπηρεσίας. Τα στελέχη των τεχνικών και κατασκευαστικών εταιρειών γνωρίζουν πλέον καλά ότι χρειάζεται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσουν την πιθανότητα και την επίπτωση κάποιας ζημιάς. Να έχουν δηλαδή ασφαλιστική κουλτούρα. Γιατί αν κάτι δεν μπορείς να το μειώσεις, προσπαθείς να το μεταβιβάσεις, και συνεπώς η πιο ορθή μεταβίβαση ρίσκου γίνεται έναντι ενός ασφαλίστρου. Τέτοιες προτάσεις μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μόνο ένας ασφαλιστικός πράκτορας με εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση ασφαλιστικών επιχειρηματικών προγραμμάτων.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αναλαμβάνει η ΟΤΕ Ασφάλιση. Ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς πράκτορες στη χώρα, που προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες προσαρμοσμένες αποκλειστικά στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του τεχνικού κόσμου.

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι (risks) που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μελέτης ή και της κατασκευής ενός τεχνικού έργου; Ασφαλίζονται όλα τα ρίσκα;

Η κατασκευή ενός έργου, ανάλογα φυσικά και με την κλίμακά του, είναι μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, που περιέχει πολλά στάδια. Αν συνειδητοποιήσουμε πως για να κατασκευαστεί ένα έργο πρέπει να λυθούν σχεδόν ταυτόχρονα ζητήματα χρηματοδότησης, μελέτης και επίβλεψης, προμήθειας υλικών και μηχανημάτων και, βεβαίως, της ίδιας της εργασίας, μοιραία ενυπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι (risks).

Οι επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου γνωρίζουν τον κίνδυνο του λάθους, της αμέλειας ή του ρίσκου που αν δεν προβλεφθούν μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις. Αντιλαμβάνονται πως από λάθος υπολογισμό ή ημιτελή εφαρμογή της μελέτης μπορεί να προκύψει ζημιά (υλική ή σωματική), τόσο στο ίδιο το έργο (στο εργοτάξιο, στον εξοπλισμό, στη μεταφορά των υλικών, στην παρακείμενη περιουσία και στο κόστος αποκομιδής ερειπίων), όσο και σε τρίτους ή εργαζόμενους στο έργο (η λεγόμενη «εργοδοτική ευθύνη»). Αυτά τα ρίσκα, λοιπόν, αν δεν προβλεφθούν από την αρχή μπορεί να προκαλέσουν ζημιές που μπορεί να καθυστερήσουν την παράδοση του έργου. Σε αυτή την περίπτωση, το σφάλμα θα μεταφραστεί σε απώλεια μελλοντικού κέρδους ή και αυξημένου κόστους εργασίας, προκειμένου η εταιρεία να είναι εμπρόθεσμη και να προλάβει τα χρονοδιαγράμματα.

Εδώ θα ήθελα να επισημάνω πως το μεγαλύτερο ποσοστό των τεχνικών έργων, όπως είναι τα οικοδομικά έργα (είτε πρόκειται για ανακαινίσεις, είτε για ανεγέρσεις νέων κτιρίων), τα έργα οδοποιίας, οι σταθμοί βάσης, η ανάπτυξη και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών δικτυών, καθώς και η κατασκευή υπεράκτιων έργων ανανεώσιμης ενέργειας (offshore), αποτελούν πλέον καθημερινότητα για την ασφαλιστική αγορά. Μάλιστα, ακόμα και τα πιο εξειδικευμένα έργα μπορούν να βρουν ασφαλιστική κάλυψη με κατάλληλη αναζήτηση στις αγορές. Και εδώ αναδεικνύεται ο ρόλος και η ευθύνη της ΟΤΕ Ασφάλιση.

Η ΟΤΕ Ασφάλιση καλύπτει αυτούς τους κινδύνους;

Ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους ασφαλιστικούς πράκτορες στη χώρα, η ΟΤΕ Ασφάλιση είναι σε θέση να υποστηρίξει έργα μεγάλα σε όγκο και πολυπλοκότητα, αλλά και έργα απλά και μικρότερα. Η εμπειρία από την ασφάλιση των έργων του Ομίλου ΟΤΕ, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στα Βαλκάνια, αλλά και της ΟΤΕ Estate, ενός από τους σημαντικότερους παίκτες real estate της αγοράς, είναι απτά παραδείγματα της πορείας και των δυνατοτήτων μας. Στο portfolio των πελατών μας εκτός ομίλου ΟΤΕ που έχουν επιλέξει την ΟΤΕ Ασφάλιση, περιλαμβάνονται αρκετές τεχνικές εταιρείες και κατασκευαστικοί όμιλοι. Να σημειωθεί ότι για τα πιο πολύπλοκα έργα, σε απαιτήσεις κεφαλαίων κάλυψης η ΟΤΕ Ασφάλιση έχει τη συνδρομή της DT Assekuranz.

Όσον αφορά στα ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται στον τεχνικό κλάδο, ένα από τα δημοφιλέστερα είναι η «Ασφάλιση Τεχνικών Έργων», που περιλαμβάνει:

  • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (CAR). Ασφαλίζει την οικοδομική δραστηριότητα για την κατασκευή έργων, όπως είναι τα κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια κ.λπ., εργοστάσια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, δρόμοι, αεροδρόμια, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, κανάλια, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισμού Κατασκευής Τεχνικών Έργων. Καλύπτει τον ασφαλιστικό κίνδυνο για τον τεχνικό εξοπλισμό για το διάστημα της αδράνειας μεταξύ έργων. Επίσης ύστερα από ειδική συμφωνία, μπορεί να ασφαλίσει και τη μεταφορά του εξοπλισμού από το ένα εργοτάξιο στο άλλο.
  • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (EAR). Καλύπτει τον ασφαλιστικό κίνδυνο κατά τη συναρμολόγηση από έτοιμα τμήματα ή κομμάτια: στροβίλων, γεννητριών, ατμολέβητων, συμπιεστών μηχανών εσωτερικής καύσης, ηλεκτροκινητήρων, μετασχηματιστών, ανορθωτών αντλιών, ανελκυστήρων, γερανών, εκσκαφέων, ταινιόδρομων, τυπογραφικών μηχανών, μηχανών κατασκευής χάρτου ή υφασμάτων, εναέριων γραμμών μεταφοράς ενέργειας, σωληνώσεων, δεξαμενών, μεταλλικών γεφυρών κ.λπ.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της ΟΤΕ Ασφάλιση για τον τεχνικό κόσμο, που τη διαφοροποιούν από τους άλλους ασφαλιστικούς πράκτορες;

Η πολυετής εμπειρία, η εξειδίκευση και η κατάρτισή μας αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν την ΟΤΕ Ασφάλιση να ξεχωρίζει. Εξασφαλίζουν την ολοκληρωτική, αδιάλειπτη και συνεχή (end to end) ασφαλιστική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Στα τεχνικά έργα αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε την κάλυψη του έργου, όπως την ασφάλιση της μελέτης, την εγγυητική επιστολή (συμμετοχή καλής εκτέλεσης), την ασφάλιση του ίδιου του έργου (απώλεια κερδών-αποπερατωμένα έργα μηχανικού) και, τέλος, την ασφάλιση της περιουσίας.

Οι έμπειροι και πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας πράκτορες βρίσκονται καθημερινά 24/7 δίπλα στον πελάτη για να εγγυηθούν σιγουριά και να προτείνουν την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη. Με ποιότητα και αξιοπιστία. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται κάποιες από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες της χώρας, αποδεικνύει εμπράκτως το επίπεδο των υπηρεσιών μας.

Αξίζει να τονίσουμε πως για να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση για τις τεχνικές εταιρείες, συνεργαζόμαστε με κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, όπως οι AIG, Allianz, AXA, Εθνική, ERGO, Eurolife ERB, HDI, Interamerican, Generali, Groupama, ανταποκριτές των LLOYD’S κ.ά.

Μετά την οικονομική κρίση, ο τεχνικός κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με την ύφεση της πανδημίας. Πόσο προσιτές και ελκυστικές είναι οι υπηρεσίες της ΟΤΕ Ασφάλιση;

Στην ΟΤΕ Ασφάλιση, έχοντας καλή γνώση των ασφαλιστικών προγραμμάτων, μπορούμε να προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα στον κατάλληλο πελάτη, με αποτέλεσμα να του εξασφαλίζουμε οικονομία και καλύτερες παροχές. Μετά την οικονομική κρίση, τα ασφάλιστρα έχουν παραμείνει ως ένα ποσοστό τοις χιλίοις (μίας ή δύο μονάδων) επί του προϋπολογισμού του έργου. Με άλλα λόγια, η ασφαλιστική κάλυψη δεν έρχεται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό ενός έργου, αλλά να εξασφαλίσει την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωσή του. Παράλληλα, έχουμε παρατηρήσει πως η κρίση έχει εντείνει την ασφαλιστική συνείδηση του κόσμου, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, κάνοντας καλύτερη τη διαχείριση του ρίσκου.

Σε κάθε περίπτωση, η ΟΤΕ Ασφάλιση βρίσκεται στο πλευρό του τεχνικού κόσμου, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις ανησυχίες που βιώνουν όλα τα μέρη στην κατασκευή ενός έργου και προσφέροντας ασφαλίσεις προσαρμοσμένες στις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε επιχείρησης και κάθε επαγγελματία.

Και κάτι ακόμη. Όταν ασφαλιζόμαστε δεν πρέπει να επιλέγουμε την εταιρεία που έχει απλά το χαμηλότερο ασφάλιστρο, αλλά αυτή που καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών μας αναγκών και θα είναι μαζί μας όταν πραγματικά τη χρειαστούμε.

Ποια είναι τα μεγάλα έργα υποδομών που αναμένει η ελληνική ασφαλιστική αγορά;

Η αγορά των υποδομών και των κατασκευών, έπειτα από δεκαετίες έλλειψης έργων, έχει την ευκαιρία, μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και των ΣΔΙΤ, να ανακάμψει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, κατά την επόμενη δεκαετία αναμένονται μεγάλα τεχνικά έργα στη χώρα μας, η αξία των οποίων μπορεί και να ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έργα που θα δώσουν δυναμική ώθηση στην οικονομία μας, ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε φάση κατασκευής, ενώ τα υπόλοιπα θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τέτοια παραδείγματα είναι η Γραμμή 4 του Μετρό, το Μετρό Θεσσαλονίκης, το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, η υποθαλάσσια ζεύξη Περάματος-Σαλαμίνας, η νέα Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, το γνωστό «Flyover». Σημαντική, όμως, είναι και η ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και μικρότερα τεχνικά έργα από δήμους, ιδιώτες κ.ο.κ.

Σε όλα αυτά τα έργα θα συμμετάσχουν όχι μόνο οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, αλλά και πλήθος μικρότερων μελετητικών, τεχνικών και κατασκευαστικών εταιρειών. Κάτι που θα συμβάλει στη διάθεση του παραγόμενου πλούτου σε ένα σημαντικά μεγάλο μέρος της αγοράς και της κοινωνίας.

Κατά πόσο είναι προετοιμασμένη όμως η ασφαλιστική αγορά της χώρας για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα αυτών των μεγάλων τεχνικών έργων;

Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής αγορά είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις που προκύπτουν. Όπως έχουμε δει στη συνεργασία μας με κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους, η εμπειρία τους σε σύνθετα έργα καθιστούν ικανές τις ασφαλιστικές εταιρείες να χειριστούν στενά χρονοδιαγράμματα, ενώ οι δεσμεύσεις στα κεφάλαια επιτυγχάνονται μέσω των αντασφαλίσεων.

Από την πλευρά μας, στην ΟΤΕ Ασφάλιση, δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις για την αγορά των κατασκευών μέσω της προσωπικής επαφής με τους πελάτες μας, αναπτύσσοντας μια άμεση και αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους.

Τέλος, οι έμπειροι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και συνεργάτες μας μπορούν να σχεδιάσουν εξατομικευμένες λύσεις για κάθε τεχνική επιχείρηση κατανοώντας τον τρόπο λειτουργίας της, καταγράφοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους, βρίσκοντας και υλοποιώντας την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.