Ο τοπικός αστικός ιστός σε περιοχή συνολικής έκτασης 22.100 τ.μ. στον Δήμο Περιστερίου πρόκειται να αναπλαστεί και να αναβαθμιστεί και τις απαιτούμενες για τον σκοπό αυτό επεμβάσεις θα υλοποιήσει η Άκων Κόρυμβος ΑΕ, που υπέγραψε κιόλας τη σύμβαση για την εκτέλεσή τους με τη δημοτική αρχή. Σημειωτέον, πως η εταιρεία ήταν ο μοναδικός οικονομικός φορέας που συμμετείχε στον διαγωνισμό για την ανάθεση του, αρχικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), έργου και προσέφερε μέση έκπτωση 1%, ενώ υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός δύο χρόνων.

Η ανάπλαση στοχεύει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Θα πραγματοποιηθεί, εξάλλου, με γνώμονα, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και της προσβασιμότητας του δημόσιου χώρου, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και χρήση «έξυπνων» στοιχείων υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου, τον σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής. Θα περιλαμβάνει, επιπλέον, παρεμβάσεις για κατασκευές, smart εφαρμογές και λοιπά στοιχεία ενίσχυσης και βελτίωσης της προσβασιμότητας και μαζί έργα οριοθέτησης παρόδιας στάθμευσης και υλοποίηση συνοδών έργων στον υπαίθριο δημόσιο χώρο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων και εγκατάσταση σταθμών κοινοχρήστων οχημάτων, ποδηλάτων, μικροκινητικότητας.

Ειδικότερα, το έργο προβλέπει:
• Ανασχεδιασμό και διαμόρφωση της οδού Τρώων, από τον κόμβο της (διασταύρωση) με τις οδούς Κων/πόλεως και Χαλκίδος έως την οδό Σολωμού και τη μονοδρόμησή της με κατεύθυνση προς την οδό Σολωμού. Θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος από την οδό Σολωμού έως την οδό Ηρακλέους, με πρόβλεψη για αντίστοιχο χώρο στάθμευσης ποδηλάτων
• Διαμόρφωση του κόμβου Τρώων-Κων/πόλεως-Χαλκίδος
• Διαμόρφωση της οδού Ηρακλέους από την Λ. Κων/πόλεως έως την οδό Σύρου (μονοδρόμηση με κατεύθυνση προς την οδό Σύρου)
• Μονοδρόμηση της οδού Χίου από την οδό Χανίων έως τη Λ. Κων/πόλεως με κατεύθυνση τη Λ. Κων/πόλεως
• Διαμόρφωση της πλατείας Δασκαλογιάννη που περιβάλλεται από τις οδούς Μωρογιάννη, Ίου, Λέρου και Πάτμου και μέχρι τα υπάρχοντα κράσπεδά της και μονοδρόμηση της οδού Μωρογιάννη από την οδό Σολωμού έως τη Λ. Κων/πόλεως με κατεύθυνση προς τη Λ. Κων/πόλεως
• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Χίου και Μωρογιάννη που θα υλοποιηθούν μόνο με σήμανση-ασφάλιση

Στο αντικείμενο του έργου, τέλος, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, γενικές και ειδικές εκσκαφές και καθαιρέσεις των υφιστάμενων πεζοδρομίων, απόξεση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων που παραμένουν, κατασκευή στις νέες θέσεις των κρασπεδορείθρων και των στερεών εγκιβωτισμού, ασφαλτοστρώσεις, επιστρώσεις πεζοδρομίων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για συμπλήρωση, βελτίωση, αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού και την υλοποίηση εφαρμογών smart city.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build