Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι μπορεί να επιφέρει επιπλοκές στην εφοδιαστική και παραγωγική αλυσίδα των βιομηχανιών χρωμάτων στην Ελλάδα η πτώχευση της γερμανικής εταιρείας παραγωγής χρωστικών, Heubach, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα. H Heubach έχει υποβάλει αίτηση για την έναρξη τακτικής διαδικασίας αφερεγγυότητας σχετικά με τα περιουσιακά της στοιχεία στο αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο στο Braunschweig της Γερμανίας.

Το δικαστήριο ξεκίνησε τη διαδικασία διορισμού διαχειριστή αφερεγγυότητας για να εξετάσει τη δυνατότητα συνέχισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πιθανές επιλογές για αναδιάρθρωση ή/και πώληση της επιχείρησης σε εύθετο χρόνο. Ο όμιλος της Heubach βρέθηκε εκτεθειμένος, λόγω των ραγδαίων μεταβαλλόμενων χρηματοπιστωτικών αγορών τα τελευταία δύο χρόνια αλλά και λόγω της ανεπιτυχούς προσπάθειας επίτευξης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με όλους τους μετόχους και τους δανειστές.

Στελέχη της ελληνικής αγοράς εκτιμούν ότι, εκτός από τις ελλείψεις που μπορεί να φέρει η συγκεκριμένη εξέλιξη για επιχειρήσεις της εγχώριας χρωματοβιομηχανίας, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν εναλλακτικούς προμηθευτές ή επαρκή αποθέματα στις αποθήκες τους, είναι πιθανό να αυξηθεί και το κόστος αγοράς χρωστικών. Ο λόγος είναι ότι τα αποθέματα της Heubach που διατίθενται στην αγορά μετά τη διακοπή παραγωγής της ενδέχεται να πωληθούν σε τιμές υψηλότερες κατά έως και 15%. Οι χρωστικές χρησιμοποιούνται τόσο από τη βιομηχανία κατά την παραγωγή και συσκευασία έτοιμων χρωμάτων που πωλούνται στην αγορά, όσο και από τα χρωματοπωλεία κατά την ανάμειξη των χρωμάτων που διαθέτουν.

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί ταυτόχρονα και το ότι η αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών στη θέση της Heubach από πλευράς ελληνικών εταιρειών απαιτεί χρόνο και έρευνα, προκειμένου να επιλέξουν τις πρώτες ύλες εκείνες που θα αποδώσουν το ίδιο αποτέλεσμα με τις πρώτες ύλες της γερμανικής εταιρείας. Η Heubach διαθέτει παγκόσμια παραγωγική παρουσία με 19 εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Προς το παρόν δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το εάν θα επανέλθει σε παραγωγή ή όχι, κάτι που εξαρτάται από τη διαδικασία εξυγίανσης ή πιθανής πώλησης σε ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Προσπάθεια διασφάλισης ρευστότητας στο τέλος του 2023
Τον Δεκέμβριο του 2023 ο όμιλος Heubach είχε συμφωνήσει για την παροχή ρευστότητας ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από υφιστάμενους δανειστές της. Μία κίνηση, που αποτέλεσε μέρος των προσπαθειών του ομίλου να ενισχύσει την οικονομική του θέση και να αξιοποιήσει τις λειτουργικές του προσαρμογές για τη στρατηγική του ανάπτυξη. Από τη συγχώνευση της Heubach και του παγκόσμιου τμήματος χρωστικών της Clariant AG το 2022, η SK Capital, μια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, με επίκεντρο τους τομείς ειδικών υλικών, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας. Μέρος του ομίλου εταιρειών είναι και μια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βομβάης, η οποία έχει ξεχωριστό Διοικητικό Συμβούλιο που δεν είναι πανομοιότυπο με την Εκτελεστική Επιτροπή του ομίλου.