Σε στρατηγική συνεργασία με ομάδα πολιτικών μηχανικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων προχώρησε πρόσφατα η Prodea Investments, η οποία με αυτόν τον τρόπο εισέρχεται και επίσημα στον κλάδο των οικιστικών ακινήτων. Η εισηγμένη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κίνησης απέκτησε πέντε ακίνητα – οικόπεδα αλλά και ήδη έτοιμα κτίρια – σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Τα ακίνητα απευθύνονται σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, καθώς στο πλάνο ανάπτυξης εντάσσονται περιουσιακά στοιχεία σε περιοχές όπως η Καλλιθέα όπου προβλέπεται η λειτουργία κτιρίου φοιτητικών κατοικιών αλλά και ακίνητα υψηλής προστιθέμενης αξίας στα βόρεια προάστια σε περιοχές όπως το Μαρούσι ή η Πολιτεία.

Διπλό μοντέλο αξιοποίησης με τη μέθοδο του Build to Rent και του Build to Sell
Ορισμένα από τα ακίνητα αυτά τα οποία ενέταξε ή πρόκειται προσεχώς να εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της η Prodea, θα διατεθούν προς πώληση (Build to Sell) και κάποια άλλα προς ενοικίαση (Build to Rent). Θα πρόκειται ουσιαστικά για ενεργειακά σύγχρονες κατοικίες με υψηλά αισθητικά κριτήρια ως προς την κατασκευή τους και τον αρχιτεκτονικό τους σχεδιασμό. Η ιδανική απόδοση για την Prodea στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να υπερβαίνει το 7% με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Build to Rent αποτελεί ένα νέο μοντέλο για την ελληνική αγορά, το οποίο επί της ουσίας τίθεται σε δοκιμαστική διαδικασία. Πρόκειται για μία μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία, όπου η συγκεκριμένη ομάδα στελεχών που συνεργάζεται πλέον με την Prodea διατηρεί εκτεταμένη τεχνογνωσία στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων και του real estate. Ο ρόλος των συγκεκριμένων συνεργατών εντοπίζεται στο project management και στην ανάπτυξη ακινήτων.

Επενδυτικός σχεδιασμός 200 εκατ. ευρώ
Το σύνολο της επενδυτικής στρατηγικής της Prodea στον τομέα των οικιστικών ακινήτων, θα ανέλθει σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, σε συνολικό ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά το χρόνο παράδοσης και λειτουργίας των ακινήτων που ήδη απέκτησε η Prodea, θα διαρθρώνεται σταδιακά σε έως 36 μήνες από σήμερα. Την πλήρη ευθύνη των επενδύσεων θα έχει η ΑΕΕΑΠ, ενώ η συνεργαζόμενη ομάδα θα έχει αποκλειστικά την ευθύνη της υλοποίησης των εκάστοτε project.

Ως προς τα κριτήρια επιλογής των ακινήτων, αυτό που προέχει σύμφωνα με την εταιρεία είναι να βρίσκονται στην κατάλληλη τοποθεσία, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες και την στρατηγική ανάπτυξης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea, Άρης Καρυτινός, σημείωσε ότι «η δυσκολία είναι να εντοπίσουμε το κατάλληλο οικόπεδο. Έχουμε αναπτύξει έναν μηχανισμό εντοπισμού των ακινήτων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, με αποτέλεσμα να επιλέγονται 4 στα 100 από αυτά». Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα εκτείνεται στο σύνολο της Αττικής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build