Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Σάλφω και Συνεργάτες ΑΕ ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού συμβούλου κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής του σπουδαιότατου έργου του Flyover στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Στον διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, κατέθεσαν προσφορά, εκτός από την Σάλφω και Συνεργάτες ΑΕ, η Planet ΑΕ και η κοινοπραξία των Hill International NV, Σαμαράς και Συνεργάτες ΑΕ, Νάμα ΑΕ, Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ και Trek Development ΑΕ.

Εν τέλει, ωστόσο, επικράτησε η προσφορά της Σάλφω και Συνεργάτες. Επισημαίνεται, πως στο παρελθόν η εταιρεία έχει αναλάβει σύμβουλος σε πολλά ακόμη σημαντικά projects, εντός και εκτός Ελλάδας, όπως, π.χ., στο οδικό έργο Μπράλος-Άμφισσα. Το έργο, ανάδοχος του οποίου αναδείχθηκε η Σάλφω και Συνεργάτες ΑΕ, είχε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης Σύμπραξης του έργου “Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ”». Ο προϋπολογισμός του ήταν 2.034.716 ευρώ (με ΦΠΑ). Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το Flyover κατασκευάζει η κοινοπραξία των Mytilineos και Άβαξ.