H KPMG στην Ελλάδα παρουσιάζει την πρόσφατη μελέτη “The future of Real Estate ”. Ειδικότερα, η μελέτη αναδεικνύει αντιπροσωπευτικούς αριθμοδείκτες που παρουσιάζουν τις επιδόσεις του κλάδου παγκοσμίως και τις σχετικές μεταβολές του εξαιτίας των σημαντικών εξελίξεων της τελευταίας εικοσαετίας. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στην απόδοση του εγχώριου κλάδου και παρουσιάζει τις τρεις κύριες δέσμες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα: των ΑΕΕΑΠ, Developers και Διεθνών fund. Επ’ αυτού, παρατίθενται οι μεγαλύτερες εταιρείες ανά άξονα δραστηριοποίησης, οι οποίες συνθέτουν το ανταγωνιστικό τοπίο του κλάδου συνδυαστικά με βασικούς δείκτες απόδοσης, η εξέλιξη των οποίων κατά την τελευταία πενταετία καταδεικνύει την αλλαγή του Ελληνικού κλάδου προς το καλύτερο.

Βασικά ευρήματα για τον εγχώριο κλάδο Ακινήτων:

  • Ο εγχώριος κλάδος παρουσιάζει σαφή σημάδια ανάκαμψης αφήνοντας πίσω του την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας και τις πιο πρόσφατες προκλήσεις που έφερε η παγκόσμια πανδημία COVID-19.
  • Η έντονη δραστηριότητα του Ελληνικού κλάδου αναφορικά με την ανάπτυξη της αγοράς Ακινήτων συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις από διεθνείς όσο και τοπικούς επενδυτές κεφαλαίων.
  • Υπάρχει σημαντική δραστηριότητα από χρήστες ακινήτων, καθώς μεγάλες εταιρείες θέτουν ψηλά τον πήχη των προδιαγραφών, απαιτώντας  ποιοτικούς χώρους οι οποίοι καλύπτουν και περιβαλλοντικά κριτήρια.
  • Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών είναι έντονη, με αυξημένη ζήτηση από ντόπιους και, ειδικότερα, ξένους αγοραστές.

Κύριες τάσεις και προκλήσεις:

  • Οι εταιρείες και οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου βρίσκονται, σταθερά πλέον, σε ένα περιβάλλον «αλλαγής».
  • Οι Proptech επενδύσεις εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο των εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και καινοτομίας.
  • Τα κριτήρια βιωσιμότητας και οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις για μηδενικούς ρύπους αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον των ακινήτων, το οποίο, οι μελέτες εμφανίζουν «υπεύθυνο» για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα.
  • Αυξημένη ζήτηση καινοτόμων λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με έμφαση στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, των έξυπνων κατασκευών εκτός εργοταξίου και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
  • Νέες τεχνολογικές εξελίξεις όπως IoT, Big Data, GIS, AI και Machine Learning είναι πλέον διαθέσιμες και συνεχώς εξελίσσονται παρέχοντας πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερα δεδομένα, η συνδυαστική διαχείριση των οποίων είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη και κατόπιν τη χρηστή διαχείριση και συντήρηση των χώρων και ιδιοκτησιών.

Με αφορμή την έρευνα, ο Κέννυ Ευαγγέλου, Partner, Head of Real Estate, Deal Advisory, ΚPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά, «Παρά το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης και κατασκευής, οι επενδύσεις σε ακίνητα και ξενοδοχεία στην Ελλάδα πρόκειται να συνεχιστούν, λόγω της ανεκπλήρωτης ζήτησης από αγοραστές / ενοικιαστές, της έλλειψης ποιοτικών ακινήτων, της στροφής στα πράσινα κτίρια, των συγκριτικά ελκυστικών αποδόσεων, των ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ενεργή διαχείριση των κόκκινων δανείων και REO, καθώς και των αυξημένων ροών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων προς τη χώρα.»