Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να αναβαθμίσει σε πρότυπες 344 απλές σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών της, με τον ανάδοχο αυτού του μεγάλης σημασίας και κόστους έργου να έχει αναδειχθεί.
Πρόκειται για την ένωση εταιρειών που αποτελείται από τις «Globiled Μ.ΕΠΕ» και «Globismart ΑΕ» και η οποία προσέφερε 14.253.135,07 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 14.516.129,04 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ – με ΦΠΑ: 18 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε στους 24 μήνες. Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε τι αφορά η αναβάθμιση των διαβάσεων
Οι 344 διαβάσεις πεζών που θα αναβαθμιστούν βρίσκονται σε 93 κόμβους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Όπως προβλέπεται, το συνδεδεμένο με τους υφιστάμενους φωτεινούς σηματοδότες σύστημα έξυπνης διάβασης πεζών θα ενεργοποιείται σε συγχρονισμό μαζί τους, ώστε να ενισχύεται η προσοχή πεζών και οχημάτων που περνούν από τη διάβαση και έτσι θα γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τα συνήθη, απλά συστήματα αναλαμπόντων φανών.Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, ανεξαρτήτως της φύσης της διάβασης.

Αποτέλεσμα της ενεργοποίησης είναι ο φωτισμός της πεζοδιάβασης από τις συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε άσφαλτο και πεζοδρόμιο, καθώς και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των κατακόρυφων πινακίδων σηματοδότησης LED, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα φωτεινής σήμανσής της. Σκοπός του συστήματος είναι οι οδηγοί των οχημάτων να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ένα σύνολο έξυπνων συσκευών που στοχεύουν στην καλύτερη πληροφόρηση των πεζών για τους εναπομείναντες χρόνους πρασίνου και κόκκινου και άλλα κυκλοφοριακά ζητήματα. Επίσης, σταθεροί αισθητήρες θα συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες για περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά δεδομένα στοχεύοντας στην καλύτερη αξιολόγηση κρίσιμων μεγεθών από τους αρμόδιους φορείς και στην μείωση ή/και αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός της πόλης. Ακόμη, η Περιφέρεια θα αξιοποιήσει την αναπτυσσόμενη υποδομή αισθητήρων κυκλοφοριακής ανάλυσης και ποιότητας αέρα για να πετύχει καλύτερη ρύθμιση των φαναριών της για την βέλτιστη, ασφαλέστερη και φιλικότερη λειτουργία του οδικού της δικτύου.

Τα μηχανήματα και οι εργασίες
Στο πλαίσιο του έργου θα υπάρξει προμήθεια και εγκατάσταση, μεταξύ άλλων, 8.256 φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος, 344 κεντρικών μονάδων ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου, 688 αυτοφωτιζόμενων πινακίδων ένδειξης Π-21 LED και 344 αισθητήρων καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων. Θα γίνουν, τέλος και κατασκευαστικά έργα, όπως πλακοστρώσεις 2.408 τ.μ. πεζοδρομίων, νησίδων, κλπ, κατασκευή 9.632 τ.μ. ασφαλτοτάπητα πεζοδιάβασης και συντήρηση εξοπλισμού για έναν χρόνο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build