Μιλώντας σε ημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ψηφιοποίηση των κατασκευών στην Ευρώπη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/05, ο Giulio Milanesi, ανώτερος σύμβουλος δημόσιου τομέα της PwC, πραγματοποίησε μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της EU27 όσον αφορά στην ψηφιοποίηση των συστημάτων οικοδομικών αδειών (DBP).
Διευκρίνισε, επιπλέον, πως η οικοδομική άδεια συνιστά κρίσιμο ζήτημα της οικονομίας των χωρών, που διαφοροποιείται σε κάθε δήμο.

Τα επίπεδα της ψηφιοποίησης
«Ο πολίτης αλληλοεπιδρά με τον δήμο για την οικοδομική άδεια, με τις διαδικασίες να πραγματοποιούνται κάποιες φορές online, ενώ ορισμένες άλλες να απαιτείται η φυσική παρουσία», ανέφερε ο Giulio Milanesi. «Στη μελέτη μας ορίστηκαν τα τέσσερα κύρια βήματα που βοηθούν στην ανάλυση του επιπέδου της ψηφιοποίησης κάθε δήμου», σημείωσε. Όπως περιέγραψε, στο πρώτο επίπεδο, όλα είναι σε μορφή χαρτιού, ακόμη και τα σχέδια των κτιρίων.

«Σε κάποιους δήμους ακολουθείται ακόμη η συγκεκριμένη διαδικασία, όποτε είναι σαφές ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην ψηφιοποίηση», σχολίασε χαρακτηριστικά προσθέτοντας, ωστόσο, ότι οι περισσότεροι δήμοι βρίσκονται στο επίπεδο 2, όπου τα χαρτιά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τη μορφή pdf. «Στη μετάβαση που ορίζουμε ως αληθινή ψηφιοποίηση και αφορά το τρίτο επίπεδο, έχουμε να κάνουμε με το ΒΙΜ, όπου υποβάλλονται τα μοντέλα με τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τα κτίρια και κάποιοι δήμοι τα ελέγχουν αυτόματα. Στο επίπεδο 4 συμπεριλαμβάνονται και γεωγραφικές πληροφορίες», τόνισε.

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
«Κύρια πλεονεκτήματα της διαδικασίας είναι το κέρδος σε χρόνο και χρήμα», υπογράμμισε ο Giulio Milanesi.
«Εφόσον ο δήμος ελέγχει τα μοντέλα σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να εγκρίνει ακόμη περισσότερες άδειες μέσα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα», διευκρίνισε. «Επιπλέον, με την ηλεκτρονική διαχείριση η εμπειρία γίνεται ακόμη καλύτερη και ο δήμος δύναται να οπτικοποιήσει το κτίριο, λαμβάνοντας καλύτερες αποφάσεις, για πιο βιώσιμα κτίρια», επεσήμανε.
«Σύμφωνα με τη μελέτη, το 50% των δήμων προχωρούν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf, το 19% ακόμη χρησιμοποιεί χαρτιά, ενώ 70% αυτών επεξεργάζονται χειροκίνητα τις αιτήσεις τους, υφίσταται, δηλαδή, ακόμη ο ανθρώπινος παράγοντας», περιέγραψε.

Καλές πρακτικές και αποτελεσματική εκπαίδευση
«Καλές πρακτικές στην ψηφιοποίηση που αφορά τις οικοδομικές άδειες είναι η κυβερνητική υποστήριξη, το outsourcing και η συνεργασία», ανέφερε ο Giulio Milanesi.
«Για να παρέχουμε στους δήμους κίνητρο, πρέπει να τους εξηγήσουμε τα πλεονεκτήματα της νέας εποχής και τα βήματα που απαιτούνται για να εδραιωθεί. Επιπλέον, χρειαζόμαστε ένα καθαρό όραμα, σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, που θα διαδώσει την έννοια της ψηφιοποίησης, ενώ κρίσιμος παράγοντας θεωρούνται και οι κανονισμοί λειτουργίας», κατέληξε.