Υπάρχει δουλειά για όλους, επισημαίνει στο Construction ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ενόψει των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αρκεί, όπως συμπληρώνει, τα διαθέσιμα κονδύλια να μην εξαντληθούν σε πολύ λίγα έργα.

Η πανδημία επηρέασε αναμφισβήτητα κάθε οικονομικό τομέα, διεθνώς. Ποιος ήταν ο αντίκτυπός της στις τεχνικές εταιρείες;

Προφανώς η πανδημία δημιούργησε σειρά στρεβλώσεων που επηρέασαν τον χώρο των κατασκευών. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αυξήθηκαν οι τιμές προϊόντων και πρώτων υλών λόγω μείωσης της παραγωγής σε χώρες όπως η Κίνα και άλλες, όπου επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα στις μετακινήσεις, περιορισμοί στον συγχρωτισμό, εργασία σε βάρδιες ή και διακοπή λειτουργίας εργοστασίων ή παραγωγικών μονάδων, μεταξύ άλλων.

Επίσης δημιουργήθηκαν προβλήματα λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα εργοτάξια αλλά και των μετακινήσεων προσωπικού κάθε είδους εντός πόλεων αλλά και από νομό σε νομό σε όλη τη χώρα.

Έχει περάσει σχεδόν ένα εξάμηνο από τότε που ψηφίστηκε ο ν. 4782/2021 που τροποποίησε τον 4412 για την απλοποίηση των δημόσιων συμβάσεων. Πώς κρίνετε τη συζήτηση που εκτυλίσσεται όσον αφορά την εφαρμογή του;

Η ψήφιση του ν. 4782/2021 που αφορά τις βελτιώσεις του ν. 4412/2016 ήταν καθολικό αίτημα της αγοράς και αποτελούσε προγραμματική δέσμευση της παρούσας κυβέρνησης. Αντιμετωπίσθηκαν κάποια προβλήματα δυσλειτουργίας του νόμου (π.χ. καθυστερήσεις διεξαγωγής διαγωνισμών λόγω κλήρωσης όλων των μελών επιτροπής διαγωνισμού) και έγινε κάποια προσπάθεια περιορισμού αυθαιρεσιών Δημοπρατουσών Αρχών με χρήση ειδικών όρων και φωτογραφικών διατάξεων. Δυστυχώς, τα φαινόμενα που έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει δεν περιορίσθηκαν ουσιωδώς. Για παράδειγμα, οι διαγωνισμοί με το σύστημα «Απευθείας Διαπραγμάτευση, άρθρο 32Α», δηλαδή ουσιαστικά απευθείας αναθέσεις έργων, τείνουν να γενικευθούν.

Πόσο εύκολο είναι να απαλλαγεί η κατασκευαστική αγορά από τα φαινόμενα αδιαφάνειας που την ταλανίζουν;

Δυστυχώς από ό,τι δείχνει η εμπειρία μας με όλα τα κυβερνητικά σχήματα των τελευταίων 20 ετών δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση για να απαλλαγεί η κατασκευαστική αγορά από τα φαινόμενα αδιαφάνειας.

Ήσασταν από τους πρώτους που θίξατε το πρόβλημα του αυξημένου κόστους των δομικών υλικών. Πιστεύετε ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε για εξομάλυνση ή δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο;

Η αύξηση του κόστους των δομικών υλικών προκλήθηκε από πολλούς παράγοντες (πανδημία COVID 19, αυξήσεις του κόστους ενέργειας και μεταφορών αλλά και αύξηση της ζήτησης δομικών κατασκευών και δομικών προϊόντων). Στην παρούσα φάση δεν διακρίνεται άμεσα προοπτική εξομάλυνσης. Το μόνο που μπορεί να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης είναι τουλάχιστον η θεσμοθέτηση δίκαιου και γρήγορου τρόπου αναθεώρησης των τιμών σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Φυσικά αναφέρομαι στην υιοθέτηση του σύγχρονου Συστήματος Τιμολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Ανάλυσης Τιμών. Αυτές οι προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί επανειλημμένα από τον ΣΑΤΕ και άλλες εργοληπτικές οργανώσεις, αλλά και από το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ).

Η κατασκευαστική αγορά αναμένει τα έργα που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πιστεύετε ότι μπορούν να επωφεληθούν από αυτά και οι μικρομεσαίες τεχνικές εταιρείες, ή μόνο οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι;

Προφανώς μπορούν να επωφεληθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι. Θυμίζουμε ότι η γεωγραφία και η χωροταξία της Ελλάδας απαιτεί την κατασκευή πολλών μικρών και μεσαίων έργων. Η χώρα μας απαιτεί περισσότερα και μικρότερα λιμάνια (χίλια περίπου), περισσότερα αεροδρόμια, περισσότερους και μικρότερους Βιολογικούς Καθαρισμούς από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Για τον αριθμό και το μέγεθος των έργων που απαιτούνται στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες εταιρείες είναι ανταγωνιστικές και αρκετές φορές πιο ικανές από τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους. Με λίγα λόγια υπάρχει δουλειά για όλους. «Ανάπτυξη για όλους» είναι το σύνθημα του Πρωθυπουργού, αρκεί να μην εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια σε πολύ λίγα έργα.

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του ΣΑΤΕ εκλεγήκατε για ακόμη μια φορά πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του συνδέσμου και πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τεχνικές εταιρείες εν πολλοίς περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους. Θεωρούμε ότι τα περισσότερα μπορούν να λυθούν εφόσον αποκατασταθεί ειλικρινής και συστηματικός διάλογος με τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτό το πνεύμα προωθούμε τις απόψεις μας και συζητάμε με τους φορείς από όλο το φάσμα της κατασκευαστικής αγοράς, δηλαδή εργοληπτικές οργανώσεις, μελετητικές εταιρείες (ΣΕΓΜ), αρμόδια υπουργεία, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Σωματεία Τεχνικών Υπαλλήλων, Σωματείο Οικοδόμων, Εργατοτεχνιτών και συναφών κλάδων, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), επιμελητήρια κ.ά.