Ο κλάδος της βιομηχανίας αλουμινίου έχει αποδείξει και αποδεικνύει συνεχώς την πρωτοπορία και προσήλωσή του στην υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. Όπως υπογραμμίζει, μάλιστα, ο κ. Γιώργος Μεντζελόπουλος, αυτό που εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο είναι η συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου στην ψηφιακή μετάβαση. Ωστόσο, εκεί που πρέπει να δώσουμε τη μέγιστη προσοχή είναι στη συνεχή συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων με σκοπό να υποστηριχθούν η εκπαίδευση και η στόχευση στα επαγγέλματα που θα δημιουργήσει η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η τεχνολογία στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού εξελίσσεται εκθετικά. Πώς επηρεάζει αυτό τη λειτουργία αλλά και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων στη βιομηχανία του αλουμινίου;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ουσιαστικά η υιοθέτηση και εφαρμογή ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών που θα μεταβάλουν ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας και το επίπεδο επικοινωνίας μιας επιχείρησης. Η μεταβολή αυτή πρέπει να γίνεται με διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης (continuous improvement) που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και εξέλιξη των εφαρμοσμένων λύσεων με στόχο την αναβάθμιση και εξέλιξη της επικοινωνίας, τόσο εντός αλλά κυρίως εκτός επιχείρησης. Με πελάτες, προμηθευτές και τρίτους. Με τρόπο άμεσο, διαδραστικό και αποτελεσματικό, προσθέτοντας αξία σε όλη την αλυσίδα συμμετεχόντων και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Τα παραπάνω βρήκαν εφαρμογή ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας και συνέβαλαν σημαντικά στη συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η βιομηχανία αλουμινίου δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Αντίθετα είναι πρωτοπόρος και στον τομέα αυτό, με σημαντικές επενδύσεις ήδη αλλά και ακόμα μεγαλύτερες το επόμενο διάστημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ειδικότερα η υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων σε περιοχές που δεν υπάρχουν σήμερα, αποτελεί προτεραιότητα και αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής των επιχειρήσεων μας για την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Το δίκτυο των συνεργαζόμενων προμηθευτών και διανομέων της βιομηχανίας αλουμινίου σάς ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα στην ψηφιακή μετάβαση;

Η έννοια της ψηφιακής μετάβασης δεν είναι το ίδιο κατανοητή σε όλους. Αναλόγως της χώρας, του επιπέδου εκπαίδευσης, της εργασίας, του μεγέθους της εταιρείας στην οποία ο καθένας εργάζεται αλλά και πολλών ακόμα παραγόντων, υπάρχει διαφορετική αντίληψη και εξοικείωση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι η χώρα μας. Από ουραγός στους περισσότερους αν όχι σε όλους τους σχετικούς τομείς, τείνει να γίνει πρωτοπόρος εκπλήσσοντάς μας καθημερινά θετικά με τις σχετικές εξελίξεις, τόσο στον τομέα των υποδομών (cloud services, 5G, δορυφορικό Internet κ.ά.) όσο και σε αυτό των προσφερόμενων Υπηρεσιών (Gov.gr, startups, εταιρείες τεχνολογίας εγκαθίστανται στη χώρα κ.ά.).

Το δίκτυο παραγωγής αξίας της βιομηχανίας αλουμινίου συμμετέχει ενεργά και στον τομέα αυτό. Υπάρχουν και στις εταιρείες μας διαφορετικές ταχύτητες ως προς την ψηφιακή μετάβαση. Επειδή όμως ο κλάδος είναι ιδιαίτερα εξαγωγικός (ο κλάδος αλουμινίου είναι ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας και ο 2ος με βάση το θετικό εμπορικό Ισοζύγιο, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη), έχει μάθει να δραστηριοποιείται σε ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι εταιρείες μας εξελίσσονται με βάση τον προηγμένο διεθνή ανταγωνισμό σε κάθε τομέα, πρωτοπορώντας σε αρκετούς. Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι η συμμετοχή στην ψηφιακή μετάβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου όπου και εκεί, με διαφορετικές ταχύτητες, η εξέλιξη είναι σημαντική και αποτυπώνεται στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τελικούς πελάτες μας.

Πώς εξασφαλίζετε και οργανώνετε την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της βιομηχανίας σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις;

Κάθε βιομηχανική μονάδα απαιτείται να αναζητά και να εφαρμόζει νέες ιδέες-καινοτομίες, να επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό, να αναπτύσσει νέα προϊόντα και λύσεις. Και όλα αυτά, φυσικά, απαιτούν το κατάλληλο προσωπικό σε κάθε επίπεδο που θα μπορεί να συνδράμει στην εξελικτική πορεία και να διαχειριστεί κάθε τι νέο. Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνεχή και συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, φυσικά και στις νέες τεχνολογίες, που απαιτούνται συνεχώς και περισσότερο στην καθημερινή δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες στον τομέα της εκπαίδευσης και χρησιμοποιούν όλα ή σχεδόν όλα τα διαθέσιμα μέσα. Το προσωπικό εκπαιδεύεται από κλαδικούς φορείς σε εξειδικευμένα αντικείμενα, έχουμε συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται αναλόγως αντικειμένου και χρησιμοποιούνται οι σύγχρονες πλατφόρμες συνεχούς εκπαίδευσης (π.χ. LinkedIn) που δίνουν πληθώρα εκπαιδευτικών λύσεων σε όλους τους εργαζόμενους. Το εκπαιδευτικό πλάνο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πλάνου προϋπολογισμού των εταιρειών μας και σταδιακά και περισσότερο συνδέεται με πλάνα αξιολόγησης και εξέλιξης των εργαζομένων.

Κατά τη γνώμη σας, εκτιμάτε ότι είναι έτοιμοι όλοι οι φορείς να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε νέες μορφές επαγγελμάτων, ειδικοτήτων αλλά και απασχόλησης λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών τάσεων;

Φυσικά και δεν είμαστε έτοιμοι παντού, όπως δεν είναι και οι περισσότερες χώρες και κλάδοι. Υστερούμε σε τομείς που παραδοσιακά υστερούσαμε (εκπαίδευση, κατάρτιση, νέες τεχνολογίες κ.λπ.) αλλά έχουμε κάνει και εξακολουθούμε να κάνουμε μεγάλα βήματα προόδου. Η προσπάθεια σύγκλισης με τις ανεπτυγμένες οικονομίες είναι μακρά και απαιτεί συνέπεια, υπομονή και συνεχή προσπάθεια. Η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και η στόχευση στα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που απαιτούνται και ιδιαίτερα που θα απαιτηθούν στο μέλλον βάσει του πλάνου ανάπτυξης της οικονομίας, επιβάλλουν τη συνεχή συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων. Απαιτείται να δοθεί η μέγιστη προσοχή και υποστήριξη.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί νέες ειδικότητες, μεγαλύτερη εξειδίκευση συνεχή εκπαίδευση. Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια, δομές εκπαίδευσης που σταδιακά δημιουργούνται, με κρατικούς φορείς και παρακολουθούμε ως Ένωση και κάθε μέλος χωριστά τις σχετικές εξελίξεις, παράγοντας ιδέες και προτάσεις. Είναι ο τομέας που πρέπει να δώσουμε τη μέγιστη προσοχή και να καλύψουμε το κενό που υπάρχει.

Έχουμε μια ευκαιρία: Να εκμεταλλευτούμε τη δυναμική που αναπτύσσεται στη χώρα μας και να κινητοποιήσουμε όλους τους σχετικούς φορείς σε μια εξελικτική πορεία. Μπορούμε να γίνουμε πρωτοπόροι σε αρκετούς τομείς. Απαιτείται πλάνο και συνεργασία. Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (ΕΕΑ) είναι πάντα διαθέσιμη να συμβάλει.