Η REDS, θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ για τον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων, επιστρέφει σε αναπτυξιακή πορεία παρά τις προκλήσεις και τα εμπόδια που προκάλεσε η πανδημία. Απόδειξη αποτελούν τα οικονομικά μεγέθη που δημοσίευσε η εισηγμένη για τη χρήση του 2021.

Συνοπτικά:

  • Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2021 ανήλθε σε €7,5 εκατ., αύξηση 14,6%, σε σύγκριση με τη χρήση 2020.
  • Σημαντική ενίσχυση της Λειτουργικής Κερδοφορίας για τη χρήση 2021, με EBITDA στα €5 εκατ., έναντι €4 εκατ. στη χρήση 2020 και περιθώριο EBITDA 67% έναντι 62%.
  • Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2021 ύψους €3,2 εκατ. έναντι €2,3 εκατ. στη χρήση 2020
  • Κέρδη προ φόρων ύψους €1,3 εκατ. για, έναντι €0,7 το 2020
  • Μείωση Καθαρού Δανεισμού: 31.12.2021 διαμορφώθηκε σε €23,1 εκατ. έναντι €28,6 εκατ. στις 31.12.2020
  • Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2021 σε €10,6 εκατ. έναντι €8,2 εκ. στις 31.12.2020
  • Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA) διαμορφώθηκε σε 4,6x από 7,1x την 31.12.2020
  • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €5,2 εκ. για τη χρήση 2021, έναντι €2,1 εκ. για τη χρήση 2020.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της REDS ανέφερε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 επισφραγίζουν με τον καλύτερο τρόπο την επιχειρησιακή στρατηγική της Διοίκησης της REDS προς την αναπτυξιακή της πορεία, παρά τις προκλήσεις της Πανδημίας που παρέμειναν ιδιαίτερα αισθητές και το 2021.

Έχοντας τοποθετήσει σε προτεραιότητα την αναδιάρθρωση της εταιρείας και θέσει τους στόχους για θετικό οικονομικό αποτύπωμα, η REDS κατάφερε να βελτιώσει την επιχειρησιακή της λειτουργία, και να αποκτήσει ανοδική πορεία.

Βασικά σημεία της νέας αυτής πορείας καταγράφονται στα λειτουργικά της κέρδη τα οποία σημείωσαν αύξηση 41,7% αλλά και στα κέρδη προ φόρων τα οποία αυξήθηκαν κατά 85,7% σε σχέση με το 2020. Παράλληλα, τα Έσοδα σημείωσαν αύξηση 14,6% ενώ το EBITDA 23,7% σε σχέση με το 2020.

Με θετικές ταμειακές ροές, μείωση του δανεισμού αλλά και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, η REDS έχει θέσει πλέον τις βάσεις για να διαγράψει μία νέα ανταγωνιστική πορεία στον κλάδο της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακινήτων και τη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, την κοινωνία και την ελληνική οικονομία.

Τα 4 εμβληματικά έργα ανάπτυξης και ναυαρχίδες της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας, το Smart Park, η Μαρίνα Αλίμου, το Κτήμα Καμπά αλλά και οι Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για την ανάδειξη της κυρίαρχης θέσης της REDS στον τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακινήτων».