Όπως αποκαλύπτει στο «Construction» ο κ. Καραγιάννης, η λίστα του Υπουργείου για το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει έργα από όλο τον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ περιγράφει τα οφέλη που θα καρπωθούν οι κάτοικοι της Αττικής από τη Γραμμή 4 του Μετρό. Επίσης, σκιαγραφεί τον σχεδιασμό για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης και του «flyover» της συμπρωτεύουσας, καθώς και την πολυεπίπεδη συνεισφορά του ΒΟΑΚ στην περιφέρεια Κρήτης.

 

Ποιός είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών για το Ταμείο Ανάκαμψης; Τι είδους έργα και επενδύσεις θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη λίστα;

 

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργαστήκαμε εντατικά και μεθοδικά όλη την προηγούμενη περίοδο, αξιολογώντας τις τρέχουσες ανάγκες στον τομέα των υποδομών της χώρας, για την επιλογή ώριμων έργων που να μπορούν να συμπεριληφθούν και χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αξιοποιώντας ουσιαστικά ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο για την οικονομική ανάκαμψη όχι μόνο του κλάδου των κατασκευών αλλά και συνολικά της χώρας.

 

Τα έργα που αποτέλεσαν προτάσεις του υπουργείου μας εκτείνονται σε όλη το φάσμα των κατασκευαστικών υποδομών (συγκοινωνιακά, αντιπλημμυρικά, υδραυλικά, κτιριακά) και έχουν αναφορά στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, προκειμένου να δοθεί η αναγκαία ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα κάθε περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται ο σκοπός μιας ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω των νέων έργων υποδομής.

 

Ποιά εμπόδια δημιουργούν τα μέτρα για την COVID-19 στην εξέλιξη των έργων και πώς τα αντιμετωπίζετε;

 

Στην παρούσα περίοδο του δεύτερου κύματος της πανδημικής κρίσης, όπου πλέον υπάρχει επάρκεια των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, δημιουργούνται συνθήκες, λόγω και της ιδιαιτερότητας της φύσης των δημοσίων έργων, που εκτελούνται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, για την κατά το δυνατό ομαλότερη λειτουργία των περισσότερων εργοταξίων της χώρας, μειώνοντας δραστικά τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επέφερε μια οριζόντια αναστολή της λειτουργίας αυτών, στο εργατοτεχνικό δυναμικό και στις εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας.

 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχοντας ως πρωταρχικό γνώμονα τη δημόσια υγεία, επιβλήθηκε η υποχρεωτική λήψη πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε εργοτάξια ιδιωτικών και δημόσιων έργων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που συντάχθηκαν από τον ΕΟΔΥ.

 

Ως προς την εξέλιξη των έργων και τις επιπτώσεις της πανδημίας σε αυτά, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι είναι εκπεφρασμένη η πολιτική μας, για την παροχή όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων, επικουρικά του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων έργων, όπου παρέχονται επαρκή εργαλεία για την αντιμετώπιση των διαμορφούμενων συνθηκών και πλέον εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές, να προβούν στην ορθή εφαρμογή τους.

 

Πόσο θα αλλάξει την Αθήνα η Γραμμή 4 του Μετρό;

 

Το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό ήταν από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας βασική μας προτεραιότητα, αφενός λόγω των καθυστερήσεων στη Διαγωνιστική Διαδικασία για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου, αφετέρου λόγω των ιδιαίτερα σημαντικών στόχων που έχουν τεθεί κατά τη φάση σχεδιασμού του.

 

Σήμερα, μετά από ένα διάστημα εργώδους προσπάθειας και συνεργασίας με τη Διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε., αναμένουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση του έργου με την ανάδοχο κοινοπραξία, και είμαστε πλέον αισιόδοξοι ότι οι κάτοικοι της Αττικής σύντομα θα μπορούν να καρπωθούν τα ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη από τη λειτουργία της νέας γραμμής, που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους, όπως:

 

  • η εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης (Βεΐκου, Γαλάτσι, Κυψέλη, Καισαριανή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή),
  • η συμπληρωματική εξυπηρέτηση του κέντρου της Αθήνας με τρεις (3) νέους σταθμούς (Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι),
  • η εξυπηρέτηση σημαντικών χρήσεων, όπως: Νοσοκομεία (Ευαγγελισμός, Παίδων, Λαϊκό, κ.λπ.), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνειούπολη, Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή στο Γουδή, Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο στο κέντρο της Αθήνας, κ.α.), Δικαστήρια Ευελπίδων, μεγάλα δημόσια κτίρια Oργανισμών ή Υπουργείων,
  • η ανακούφιση υφιστάμενων κεντρικών σταθμών Μετρό από τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του επιβατικού κοινού (Σύνταγμα, Ομόνοια, κ.λπ.)

 

Ως κύριο αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών διέλευσης του έργου αλλά και της πόλης συνολικά, μέσω της μείωσης των περιβαλλοντικών ρύπων (ατμοσφαιρικών και θορύβου) και της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την αποφυγή συμφόρησης των αστικών αρτηριών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

 

Τι προτεραιότητα έχετε δώσει για το Μετρό Θεσσαλονίκης και τη νέα εναέρια περιφερειακή λεωφόρο της πόλης; Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τώρα τα δύο έργα;

 

Είναι κοινώς παραδεκτό από την πλειοψηφία των πολιτών της Θεσσαλονίκης ότι η ολοκλήρωση του έργου του Μετρό αποτέλεσε από την αρχή της κυβερνητικής μας θητείας βασική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Στο πλαίσιο αυτό, προβήκαμε στην άμεση εξεύρεση της βέλτιστης λύσης στο θέμα που είχε ανακύψει με την αρχαιολογία στον Σταθμό της Βενιζέλου και αποτελούσε τροχοπέδη για την ολοκλήρωση του έργου.

 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η πρόβλεψη για την ολοκλήρωσή του προσδιορίζεται στο β’ τρίμηνο του 2023, όπου σκοπός και επιδίωξή μας είναι να παραδώσουμε ένα έργο σε πλήρη λειτουργία, ανακουφίζοντας σημαντικά τους κατοίκους της πόλης, ως προς τις αστικές μετακινήσεις τους.

 

Αντίστοιχα, η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 13 χλμ., θα γίνει με την κατασκευή της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (ΥΤΛ), στο τμήμα από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου έως Κωνσταντινουπολίτικα (γνωστό ως «flyover») και με αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού στο σύνολο των 13 χλμ. Το «flyover» θα αποτελέσει ένα ακόμα έργο με προστιθέμενη αξία για τη κοινωνία και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της, προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ.

 

Με το αναφερόμενο έργο, το Υπουργείο θέτει ως επιδιωκόμενο στόχο τη δραστική μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφορών και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας ιδίως του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τα αυστηρότερα και πιο σύγχρονα επίπεδα οδικής ασφάλειας. Το έργο υλοποιείται μέσω του θεσμού των ΣΔΙΤ, που ο πυρήνας του στρατηγικού σχεδιασμού του ταιριάζει απόλυτα με την ευρύτερη λογική και νοοτροπία που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και η σημαντική αύξησή τους το τελευταίο διάστημα αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα.

 

Τη δεδομένη χρονική περίοδο, η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στην Α’ φάση (προεπιλογής συμμετεχόντων), όπου η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν η 8η Δεκεμβρίου, όπου πέντε συμμετέχοντες (ΑΒΑΞ ΑΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – INTERTOLL EUROPE ZRt) κατέθεσαν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

Η Α’ Φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2021. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τη Β’ φάση, που περιλαμβάνει τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2021 και συνεπώς εντός του 2022 να έχουμε την έναρξη των εργασιών του έργου.

 

Ποιά η συνεισφορά του ΒΟΑΚ τόσο στις μεταφορές/μετακινήσεις, όσο και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης;

 

Η συνεισφορά ενός τόσο σημαντικού έργου θα είναι πολυεπίπεδη, ως προς τα οφέλη που θα αποκομίσουν άμεσα και έμμεσα οι τοπικές κοινωνίες της Κρήτης από την ολοκλήρωσή του. Συνεπώς, εκτός από την αναμενόμενη συμβολή του στην ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων και ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων, που θα έχει και ως απότοκο τη σημαντική μείωση των ατυχημάτων που αποτελούν μάστιγα για την περιοχή, λόγω των περιορισμένων μέτρων οδικής ασφάλειας των υφιστάμενων οδών, θα προκαλέσει και μια αλματώδη ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας των εξυπηρετούμενων περιοχών.

 

Η εν λόγω συγκοινωνιακή υποδομή, συνδυαστικά με την αναβάθμιση του αεροδρομίου Χανίων, καθώς και την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, θα δημιουργήσουν ένα σύγχρονο δίκτυο συγκοινωνιακής διασύνδεσης, καθιστώντας την Κρήτη, εκτός από έναν τουριστικό προορισμό, και έναν διαμετακομιστικό κόμβο.

 

Πώς προχωρά η αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων; Σε ποια φάση βρίσκεται το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης;

 

Η αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων αποτέλεσε μια εμβληματική επένδυση για τη χώρα, που έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της. Χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις προχωρήσαμε στον σχεδιασμό αυτής της επένδυσης, η οποία αφού απαξιώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, τελικώς υλοποιήθηκε και σήμερα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι θέσεις μας επικράτησαν.

 

Ως προς την εξέλιξη του έργου, σημειώνεται πως μέχρι σήμερα έχουν αναβαθμιστεί συνολικά 11 αεροδρόμια και εκκρεμεί η ολοκλήρωση των αεροδρομίων της Κω, Σαντορίνης και Θεσσαλονίκης, όπου υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υποδομών τους.

 

Όσον αφορά το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, αποτελεί μια ακόμα σημαντική συγκοινωνιακή υποδομή, για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης και για την οποία ως Γενική Γραμματεία Υποδομών έχουμε δρομολογήσει τα επόμενα βήματά της. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020, που τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση Παραχώρησης έχουν εκκινήσει οι χωματουργικές εργασίες του έργου, ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται και οι απαλλοτριώσεις των απαιτούμενων εκτάσεων που έχουν δεσμευτεί για τη χωροθέτηση του αεροδρομίου.

 

Επίσης, στο πλαίσιο των συμβατικών προβλέψεων, έχει υποβληθεί το master plan του νέου αεροδρομίου το οποίο εν συνεχεία, αφού ελεγχθεί, θα εγκριθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι ότι το έργο θα προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις και βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.