Το μοντέλο των Πρότυπων Προτάσεων θα αξιοποιεί την εμπειρία και τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα προς όφελος της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων τεχνικών έργων.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να δημιουργήσουμε το σύγχρονο περιβάλλον που οδηγεί στην αναβάθμιση του τομέα των δημόσιων έργων και διασφαλίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των κατασκευών στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Το σχέδιο νόμου για τις Πρότυπες Προτάσεις αποτελεί μία σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου με το οποίο παράγονται τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο της καινοτομίας για τα δημόσια έργα.

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας ενώνουν δυνάμεις
Με τις Πρότυπες Προτάσεις προσφέρουμε στην κατασκευαστική αγορά μία εναλλακτική μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης των έργων. Ο ιδιωτικός τομέας αποκτά, πλέον, πρωτοβουλία και συμμετοχή τόσο στον εντοπισμό όσο και στην ωρίμανση ενός έργου, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τον κρατικό σχεδιασμό.

Με την ένωση δυνάμεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αξιοποιούμε την τεχνογνωσία του, την εμπειρία του και την ευελιξία του προς όφελος της δημόσιας διοίκησης.

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του νέου εργαλείου που συστήνουμε στην αγορά των κατασκευών, είναι ο διπλασιασμός της δυναμικότητας του συστήματος για την παραγωγή έργων.
Υιοθετούμε, λοιπόν, ένα νέο μοντέλο σύλληψης και ωρίμανσης νέων έργων υποδομών, σε πρώτη φάση άνω των 200 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο ιδιωτικός τομέας υποβάλλει πρότυπες τεχνικές λύσεις για την κατασκευή έργων τα οποία θα ελέγχονται από το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου, δημιουργώντας έτσι μια παρακαταθήκη γνώσης σε αυτό και εξασφαλίζοντας την ταχύτερη μετάβαση σε μια νέα εποχή.

Τα έργα που θα δρομολογηθούν, με το εργαλείο των Πρότυπων Προτάσεων, θα είναι έργα με έντονα στοιχεία πολυπλοκότητας και καινοτομίας, τα οποία θα έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή ανάπτυξη και συνολικά στην εθνική οικονομία.

Εκτιμούμε, εξάλλου, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία θα συνεισφέρει σημαντικά και στην ταχεία αξιοποίηση των κονδυλίων που διατίθενται στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εντός των αυστηρών χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί.

Καταπολέμηση αδιαφάνειας και γραφειοκρατίας
Τα έργα των Πρότυπων Προτάσεων που θα εγκρίνονται, θα υλοποιούνται μέσω συμβάσεων έργων, συμβάσεων παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
Η νέα αυτή διαδικασία σχεδιασμού και προετοιμασίας έργων δείχνει, επίσης, την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να πατάξει την γραφειοκρατία και να διαχειριστεί τους κινδύνους των καθυστερήσεων που συνήθως παρατηρούνται στις υφιστάμενες διαδικασίες ωρίμανσης των έργων. Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των Προτύπων Προτάσεων θα διενεργείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας έτσι ώστε να διασφαλίζεται στον μέγιστο βαθμό η απαιτούμενη διαφάνεια και η ταχύτερη ολοκλήρωση. Έχοντας ως οδηγό την ανάγκη της αγοράς και ευρύτερα της χώρας για μεταρρυθμίσεις, προχωράμε μπροστά με έργα που αφορούν το σύνολο των πολιτών, οι οποίοι θα τα χρησιμοποιούν, επωφελούμενοι από την ταχύτερη και ποιοτικότερη υλοποίησή τους. Διασφαλίζουμε την κατασκευή τους και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς.

Οι υποδομές σε μια νέα εποχή
Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τον Κώστα Καραμανλή, πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα σύγχρονα, μεγάλα έργα οφείλουν να υπηρετούν την κοινωνία και να δίνουν ουσιαστικές λύσεις στις πραγματικές ανάγκες της. Αυτό ακριβώς πετυχαίνουμε και με τη θεσμική μεταρρύθμιση των Πρότυπων Προτάσεων. Στα 2,5 χρόνια που έχουμε αναλάβει την ηγεσία του Υπουργείου έχουμε καταφέρει να αντιστρέψουμε το κλίμα υποεπένδυσης της δεκαετίας της κρίσης και με έργα σημαντικά και εξασφαλισμένα, δημιουργούμε τις συνθήκες για τη μόχλευση επενδύσεων και το θετικό πρόσημο στην εθνική οικονομία. Πλέον, μπορούμε να δεσμευτούμε ότι και το 2022 θα είναι μια δημιουργική χρονιά που θα συμβάλει σημαντικά στην αλλαγή του χάρτη των υποδομών στην Ελλάδα.