Την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας δομικών υλικών Baumarket ανακοίνωσε η Μαθιός Πυρίμαχα. Η εν λόγω κίνηση είχε προαποφασιστεί ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε και από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφουμένης εταιρείας ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τα οφέλη της συγχώνευσης
Σύμφωνα με τη Μαθιός Πυρίμαχα, από την εν λόγω συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, όπως η κεντρικοποίηση λειτουργιών, η βελτοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους. Ειδικότερα, η εν λόγω συγχώνευση και ενοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συγχωνευομένων εταιρειών, αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση και την ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών, μέσω της πιο αποδοτικής διεξαγωγής από την ίδια τη Μαθιός Πυρίμαχα, της δραστηριότητας της Baumarket, δεδομένου ότι η πρώτη διαθέτει αναλογούντες πόρους, οργάνωση και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος.

Επίσης η απλοποίηση της υφιστάμενης δομής και η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων εντάσσεται στο πλαίσιο και συμβάλλει στην γενικότερη προσπάθεια επαύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας κατά τις απαιτήσεις της υφιστάμενης αγοράς. Τέλος, με τον μετασχηματισμό θα επαυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης η οποία απαιτείται για τη περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Μαθιός Πυρίμαχα.

Από το 2020 στον όμιλο Μαθιός Πυρίμαχα
Σημειώνεται ότι η Baumarket ιδρύθηκε το 1993, με κύρια δραστηριότητα την εμπορία δομικών υλικών για μόνωση-στεγάνωση, θερμοπρόσοψη, τοιχοποιία, ξηρά δόμηση, βιομηχανικά είδη και επισκευή. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2000, προσχώρησε στον όμιλο εταιρειών Μαθιός Πυρίμαχα, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε πέτρες επένδυσης, πυρότουβλα, πυρίμαχα υλικά, υαλότουβλα και προϊόντα κήπου, όπως το διακοσμητικό φύλλωμα και το συνθετικό γκαζόν.Σήμερα αποτελεί ένα από τα πληρέστερα καταστήματα στο χώρο της δόμησης με εξειδικευμένα αλλά και ευρείας χρήσης υλικά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build