Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις βιομηχανίες της χώρας, η Geocycle Ελλάς, στις εγκαταστάσεις της σε Ανατολική και Δυτική Αττική, ανακτά τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, που έχουν απορρίψει οι πολίτες στους μπλε κάδους και τα οδηγεί στη δευτερογενή αγορά για να ξαναγίνουν προϊόντα.
Επιπλέον, αξιοποιεί ενεργειακά τα υπολείμματα της ανακύκλωσης ως εναλλακτικά καύσιμα στη βιομηχανία, μειώνοντας την ταφή των αποβλήτων.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Geocycle Ελλάς, Λένα Μπέλση, δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Στην 3η Attica Green Expo παρουσιάσαμε την δραστηριότητά μας.
Έχοντας από την πλευρά μας επενδύσει σε σύγχρονες μονάδες ανάκτησης ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας και στην αειφόρο διαχείριση ανάμεικτων φυτικών αποβλήτων, προάγουμε την κυκλική οικονομία και απαντάμε στην ανάγκη της τοπικής αυτοδιοίκησης για ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν στην υγειονομική ταφή». O πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και μέλος του Ομίλου Ηρακλής, Geocycle Ελλάς, έλαβε μέρος στην 3η έκθεση Attica Green Expo, η οποία έφερε σε επαφή τους πολίτες με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις πράσινες τεχνολογίες και το περιβάλλον.
Στο περίπτερό της, η Geocycle Ελλάς παρουσίασε την δραστηριότητά της και τις λύσεις που προσφέρει, απαντώντας σε ανάγκες στον τομέα της διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων.