Στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,9 δισ. ευρώ θα ανέλθει το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο της ΓΕΚ Τέρνα µε τα προς υπογραφή έργα που έχει εξασφαλίσει η εταιρεία, ενώ το υπογεγραµµένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του οµίλου στις 31 Δεκεµβρίου 2021 ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα του οµίλου. Από τα 4,9 δισ. ευρώ, περίπου 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από το εξωτερικό, µε σηµαντικότερο έργο την υλοποίηση κτιρίων στην Αγία Νάπα της Κύπρου, ύψους 141 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα έργα αφορούν σε κατασκευές αεροδροµίων, δρόµων και µαρινών σε χώρες µεταξύ των οποίων η Σερβία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Τα υπόλοιπα 4,5 δισ. ευρώ του ανεκτέλεστου αφορούν σε δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Από το εγχώριο ανεκτέλεστο των 4,5 δισ. ευρώ, σε δηµόσια έργα αντιστοιχούν περίπου 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2,8 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε ιδιωτικά έργα ή σε κατασκευαστικό αντικείµενο που εντάσσεται στον όµιλο µέσω έργων Παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ στα οποία έχει ήδη ή πρόκειται να επενδύσει ο όµιλος. Από τα εν Ελλάδι έργα που έχει ήδη υπογράψει η ΓΕΚ Τέρνα, το µεγαλύτερο είναι αυτό του σχεδιασµού και της κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδροµίου στο Καστέλι του Ηρακλείου Κρήτης, ύψους 475 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συµµετέχει ο όµιλος υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δισ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωµένου Τουριστικού Συγκροτήµατος µε Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναµένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους στα επενδυτικά σχήµατα στα οποία συµµετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αυξηµένος κατά 28,3% ο τζίρος του 2021
Το 2021, οι ενοποιηµένες πωλήσεις του οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαµορφώθηκαν στα 1,14 δισ. ευρώ, έναντι 892 εκατ. ευρώ το 2020, σηµειώνοντας αύξηση κατά 28,3%.
Η λειτουργική κερδοφορία διαµορφώθηκε στα 323,5 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ το 2020, σηµειώνοντας αύξηση κατά 33,7%. Τα καθαρά αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 49,9 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ οι επενδύσεις του Οµίλου για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε 245,6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα ως προς τον κλάδο των κατασκευών, ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα 600,6 εκατ. ευρώ, έναντι 525,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σηµειώνοντας αύξηση κατά 14,2%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 52,8 εκατ. ευρώ, έναντι 19,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Στον τοµέα των παραχωρήσεων, ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα 173 εκατ. ευρώ, έναντι 151,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σηµειώνοντας αύξηση κατά 14,3%.
Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες διελεύσεις στο β εξάµηνο του 2021 συνεπεία της άρσης των περιορισµών στις µετακινήσεις λόγω COVID-19.
Η λειτουργική κερδοφορία διαµορφώθηκε στα 101,8 εκατ. ευρώ, έναντι 105,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build