Τα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2023 δημοσίευσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τονίζοντας πως στο εξεταζόμενο διάστημα κατόρθωσε την διατήρηση ισχυρών επιπέδων κερδοφορίας, υποστηριζόμενα από παραχωρήσεις, κατασκευή και ΑΠΕ. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το 9Μ’23 διαμορφώθηκαν σε 2.529,4 εκατ. ευρώ, έναντι 2.762 εκατ. το 9Μ’22, κυρίως, τονίζει η εταιρεία, λόγω μειωμένων εσόδων στον τομέα ενέργειας και αυξημένων εσόδων από κατασκευές και παραχωρήσεις. Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 991,6 εκατ. ευρώ (649,7 εκατ. το 9Μ’22).

Παράλληλα, ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα 166 εκατ. ευρώ έναντι 152,7 εκατ. το 9Μ’22.
Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε σε 396,3 εκατ. ευρώ, έναντι 404,8 εκατ. το 9Μ’22. Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα για το 9Μ’23 διαμορφώθηκαν σε 88,8 εκατ. ευρώ (93,2 εκατ. το 9Μ’22). Το προσαρμοσμένο EBITDA της κατασκευής αυξήθηκε σε 80 εκατ. ευρώ (έναντι 45,4 εκατ. το 9Μ’22) και εκείνο των παραχωρήσεων αυξήθηκε στα 114,7 εκατ. ευρώ (έναντι 82,8 εκατ. το 9Μ’22).

Ο Όμιλος τονίζει, ακόμη, πως στον τομέα των παραχωρήσεων «συνεχίστηκαν οι υγιείς επιδόσεις από τα έργα σε λειτουργία, ενώ προχωρά η ωρίμανση και υλοποίηση των έργων του χαρτοφυλακίου που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης». Στον κατασκευαστικό κλάδο, τώρα, «το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή νέων συμβάσεων υπερβαίνει τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επί του συνολικού ανεκτέλεστου, περίπου το 60% αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους), ενώ άνω του 50% αφορά σε έργα ιδίων επενδύσεων».

Οι προοπτικές
Ο Όμιλος καταλήγει σημειώνοντας πως «για το σύνολο του έτους αναμένεται μια παρόμοια εικόνα με σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε υγιή επίπεδα υποστηριζόμενη από τους τομείς υποδομών (παραχωρήσεις και κατασκευή) και ενέργειας». Προσθέτει, δε, πως όσον αφορά στις επόμενες περιόδους «αναμένεται ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου, ενώ αναμένεται και η μεγέθυνση του ισολογισμού του από την ενσωμάτωση των νέων έργων».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build