Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν επικεφαλής του project για τη μετατροπή του βιομηχανικού κτιρίου του Σιλό στον Πειραιά σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων διόρισε η Τέρνα ΑΕ. Η σχετική απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στις 29 Ιανουαρίου, με τον Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και γενικό τεχνικό διευθυντή της Τέρνα ΑΕ, να εισηγείται για την αποτελεσματικότερη διεύθυνση εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους από πλευράς τεχνικής, χρονικής, οικονομικής και διαδικαστικής, τον διορισμό με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας του Νίκου Τσαρνά ως εκτελούντος χρέη τεχνικού διευθυντή του έργου. Περαιτέρω, εισηγήθηκε τον διορισμό του Γιώργου Κωτούλα ως διευθυντή έργου και του Δημήτρη Λομβαρδέα ως προϊσταμένου εργοταξιακού γραφείου (εργοταξιάρχη) του έργου. Η εισήγηση του κ. Μιχαηλίδη έγινε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Γιώργου Κωτούλα ως διευθυντή του έργου. Πρόκειται για έμπειρο στέλεχος της κατασκευαστικής αγοράς, που στο παρελθόν έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άκτωρ ΑΤΕ. Σημειώνεται, ότι ο διευθυντής του έργου μεταξύ άλλων αναλαμβάνει την ανάλυση και τον βασικό σχεδιασμό της εκτέλεσης του έργου, καθορίζει και εποπτεύει το χρονικό προγραμματισμό του, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και παρακολουθεί-ελέγχει τις δαπάνες του έργου. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση και τήρηση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, δασικών, αστυνομικών και λοιπών απαιτούμενων αδειών του έργου, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, την τήρηση των κειμένων διατάξεων αναφορικά με το έργο και την εκτέλεσή του, την ασφάλεια των εργαζομένων, των τρίτων, την επίβλεψη και έλεγχο των χρησιμοποιουμένων στο έργο οχημάτων και μηχανημάτων και του απασχολούμενου προσωπικού σε αυτά, καθώς και την τήρηση των σχετικών κανόνων ασφαλείας σχετικά με την λειτουργία και κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων.

Πώς θα γίνει το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων
Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2023 η Τέρνα ΑΕ αναδείχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού οριστικός ανάδοχος για το έργο, με προσφορά ύψους 82.778.258,73 ευρώ (με ΦΠΑ). Για να κατασκευαστεί το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, τον σχεδιασμό του οποίου έχει αναλάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects, το κτίριο του Σιλό, που βρίσκεται στην Ηετιώνεια Ακτή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και παλαιότερα λειτουργούσε ως αποθήκη σιτηρών, θα επεκταθεί μέσω προσθήκης ενός νέου διακριτού κτιριακού όγκου και θα επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο, με συνολικό εμβαδό 26.380 τ.μ. Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων θα φιλοξενήσει ευρήματα ανελκυσθέντα από όλες τις ελληνικές θάλασσες, εργαλεία και ποικίλα αντικείμενα προερχόμενα από υποβρύχιες αυτοψίες, έρευνες και ανασκαφές, αλλά και αυτόβουλες παραδόσεις ιδιωτών ή κατασχέσεις. Θα διαθέτει, επίσης, μεταξύ άλλων, εκθεσιακούς χώρους για μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις και χώρους για εκπαιδευτικά προγράμματα και επιστημονικές δράσεις. Η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου έχει οριστεί σε 26 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build