Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, χθες, η διαδικασία πώλησης μετοχών (1,72% του μετοχικού κεφαλαίου) από τον βασικό μέτοχο της ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργο Περιστέρη, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον από εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές για την πορεία και τις προοπτικές του ομίλου. Μέρος των μετοχών αποκτήθηκε από το Family office της Μαριάννας Λάτση (η Latsco Hellenic Holdings κατέχει ήδη 7,5985% στην εταιρεία).

Όπως έγινε γνωστό, “Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι το νομικό πρόσωπο PERGE LTD (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) το οποίο είναι ελεγχόμενο από το εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιο Περιστέρη, προέβη στις 15/02/2022 σε πώληση 600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 5.562.000,00 ευρώ καθώς και το νομικό πρόσωπο ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), το οποίο είναι ελεγχόμενο από το ίδιο ως άνω Υπόχρεο Πρόσωπο, κ. Γεώργιο Περιστέρη, προέβη στις 15/02/2022 σε πώληση 1.030.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 9.548.100,00 ευρώ”.

Όπως σχολιάζουν στελέχη της αγοράς, η διάθεση αυτού του ποσού των μετοχών (κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί ο Γ. Περιστέρης), εν μέσω μιας περιόδου έντονης μεταβλητότητας εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης στην Ουκρανία, επιβιώνει την ανθεκτικότητα και δυναμική του ομίλου, ο οποίος σήμερα προχωρά ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων που φτάνει τα 6,5 δισ. ευρώ για όλο το φάσμα των υποδομών, από οδικά και σιδηροδρομικά έργα, πράσινης ενέργειας, περιβάλλοντος, real estate κ.α.