Τη στρατηγική και τις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που συμμετέχει ή προωθεί επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ, παρουσίασε η διοίκηση του ομίλου σήμερα κατά τη διάρκεια του Investor Day 2021, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εισηγμένης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, οι σημαντικές θετικές εξελίξεις που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, παραχωρήσεων, συμμετοχών και νέων έργων  του ομίλου σε όλους τους κλάδους θα οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται μάλιστα ότι από τις δραστηριότητες του ομίλου θα παράγονται από το 2025 και μετά ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι συγκεκριμένες ροές θα χρηματοδοτούν τα ίδια κεφάλαια στις νέες επενδύσεις, την αποπληρωμή του εταιρικού δανεισμού και την ανταμοιβή προς τους μετόχους.

Ευρωπαϊκού επιπέδου χαρτοφυλάκιο στις Παραχωρήσεις

Κατ΄αρχάς στον τομέα των παραχωρήσεων, σύμφωνα με τους επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διαμορφώνεται ένα ιδιαιτέρως αξιόλογο -ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα- χαρτοφυλάκιο, στο οποίο περιλαμβάνονται η Εγνατία Οδός, το IRC στο Ελληνικό, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, η Νέα Οδός-Κεντρική Οδός, η Ολυμπία Οδός κ.ά. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάληψη της Εγνατίας Οδού, που “αποτελεί ορόσημο για τον όμιλο με πολλαπλά οφέλη”. Για τη διοίκηση του ομίλου, το IRC στο Ελληνικό προχωρά “οριστικά κι αμετάκλητα” και μάλιστα με ευνοϊκότερους για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όρους, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Υψηλό και αποδοτικό ανεκτέλεστο

Όσον αφορά το ανεκτέλεστο, με τις προς υπογραφή συμβάσεις θα ανέλθει στα επίπεδα των 4,5 δισ. ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως “υψηλό αλλά και ποιοτικό ανεκτέλεστο με ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους για την ΤΕΡΝΑ”. Επιπλέον, η διοίκηση, εκμεταλλευόμενη τη θέση του ομίλου στις κατασκευές, προτίθεται να διεκδικήσει με αξιώσεις και τα νέα έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας, καθώς ο κλάδος των υποδομών στην Ελλάδα αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σαν μοχλός ανάπτυξης.

Νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ και τη θερμική ενέργεια

Ο όμιλος δηλώνει “παρών” και στις ενεργειακές επενδύσεις θέτοντας ως στόχο για εγκατεστημένη ισχύ 3.000 MW την προσεχή πενταετία. Εν τω μεταξύ, όμως, δρομολογούνται οι νέες επενδύσεις που θα αυξήσουν έτι περαιτέρω την εγκατεστημένη ισχύ στο μέλλον, με νέα αιολικά έργα, φωτοβολταϊκά πάρκα, μονάδες αποθήκευσης και πλωτά θαλάσσια αιολικά πάρκα. Με “όχημα” την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,  ο όμιλος πρωταγωνιστεί και στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων έχοντας αναλάβει ήδη σημαντικά έργα (όπως τα ΣΔΙΤ Ηπείρου και Πελοποννήσου) κι έχοντας διαμορφώσει μία ισχυρή στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ για τα έργα ΣΔΙΤ Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Τέλος, ο όμιλος, σύμφωνα με τη διοίκηση, καθίσταται πρωταγωνιστής στον τομέα της θερμικής ενέργειας, μετά και την απόκτηση του 100% του ομίλου ΗΡΩΝ, ενώ από το ίδιο χαρτοφυλάκιο δεν απουσιάζουν άλλες σημαντικές επενδύσεις, όπως η ανάπτυξη σε συνεργασία με τη Motor Oil της νέας μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, που θα είναι η πλέον αποδοτική στο ελληνικό σύστημα.